Asshole Management

Domnívám se, že největší výzvou hnutí znovuzrození pohanství je „asshole management“ (česky to znamená „obratné zacházení s kretény“) Tato věta mě inspirovala k napsání následujícího článku.


Úvodem tohoto příspěvku chci říci, že si hluboce vážím všech hledajících a těch, kteří následují Staré stezky s upřímností, moudrostí a otevřeným srdcem. Toto není hledání způsobu, jak někoho urazit. Je to prakticky použitelný návod, který může být ku prospěchu všem, kteří chctějí dělat něco užitečného, ale i mnohým jiným dobrým lidem.


I believe that the greatest challenge to the neo-pagan movement is "asshole management."

Prudence Priest (v interview pro http://www.widdershins.org)


Domnívám se, že největší výzvou hnutí znovuzrození pohanství je "asshole management" (lze přeložit jako "obratné zacházení s kretény". pozn. překl.)


Tato věta mě nesmírně pobavila a zároveň vyvolala jakýsi rezignovaný povzdech. Autorka této citace (nikoliv tohoto článku, ten je můj vlastní a o překlad se nejedná) se aktivně věnuje Ásatrú a čarodějnictví přes dvacet pět let a založila dvě známé organizace Freyas Folk a Covenant of the Goddess. Po mnoho let také spolupracuje s Asatru Free Assembly.

Co je na této větě zajímavé? Když tak nad ní přemýšlím, pozoruhodná je na ní zejména její výstižnost a způsob, kterým je vyřčena. Naprosto bez obalu. Ten anglický výraz je velmi výstižný a zároveň vtipný. Nejsem si jist, zda "asshole management" patří k našim největším výzvám, nicméně je pravda že se jedná o dovednost zcela nezbytnou a v pohanství velmi užitečnou. Dosud jsem nevěděl, že takováto kvalifikace existuje a neměl jsem žádné slovo pro soubor mých dosavadních zkušeností a velmi pomalu rostoucí schopnost řešit problémové situace.

Asshole management se musí podle mého soudu naučit každý, kdo se chce v rámci pohanského hnutí jakkoliv smysluplně angažovat a nezbláznit se z toho. Moje dlouhotrvající neschopnost pochopit, že cosi takového existuje, mi připravila již několik celkem bezvýchodných a složitých situací. Konečně začínám mít pocit, že se mi to trochu daří. Vedlejším efektem asshole managementu je sice rostoucí počet lidí, kteří pomlouvají a nenávidí, ale duševní zdraví za to skutečně stojí. K zásadám správného asshole managementu bych na základě vlastní zkušenosti zařadil následující body:

1. Zásadně se nepři, je-ti oponent zabedněný a diskuze nikam nevede. Pokud jsi sáhnul(a) po těchto pravidlech, tvůj oponent o diskuzi stejně nestojí a chce přesvědčovat tebe i ostatní o své pravdě. Načatou diskuzi co nejdiplomatičtěji ukonči.

2. Uvědom si, že lidé často nejsou zlí. Jsou jen hloupí. Buď vždy tolerantní a slušný.

3. Na přímé útoky a urážky nereaguj. Jejich cílem je vyprovokovat konflikt a další sérii urážek.

4. Na nesmyslné či provokativní dotazy dávej co nejjednodušší odpovědi pokud možno v holých větách. Takový projev postrádá háčky, kterých je možné se chytit a nesmyslná diskuze je obratně zastavena již v zárodku.

5. Na veřejných akcích nenechej žádný prostor žvanilům a vždy takové akce pořádej společně se skupinou přátel, která může snadno měnit témata. Jakmile přijde řeč na odbornou stránku věci, žvanilové přestanou chápat o čem je řeč a ztichnou.

6. Pokud narazíš na člověka, který šíří nesmysly, zásadně argumentuj věcně a co nejjednodušeji. Pokud to neumíš, nech to plavat.

7. S potenciálně nebezpečnými lidmi jednej v rukavičkách a s úctou. Diskuzi veď opět tak, aby byl rozhovor co nejrychleji vyčerpán.

8. Má-li s tebou někdo problém, pamatuj že ho má on a ne ty.

9. Vyhýbej se pokud možno jakýmkoliv krajním řešením z pozice autority nebo organizátora pohansky zaměřených akcí. Pokud už o nich vážně uvažuješ, jedná se v každém případě o lidi, kteří je stejně nepochopí. Je-li potřeba tak učinit, konej rázně a na následné invektivy nereaguj.

10. Pokud se rozhodneš cokoliv organizovat nebo podnikat pro lidi, snaž se eliminovat riziko, že budeš tato pravidla potřebovat a to především oslovením vhodné cílové skupiny.

11. Pamatuj, že se nemůžeš zavděčit všem a nikdy se o to nesnaž. Naopak udělej všechno pro to, abys potěšil(a) ty, kteří umí ocenit snahu a práci druhých. Uvědom si, že mnoho lidí si můžeš znepřátelit už tím, že se ti něco daří.

12. Staneš-li se terčem pomluv, jsou dvě možnosti. Pokud je to proto, že patříš do skupiny, o které pojednávají tyto zásady stejně jako ti co tě pomlouvají a aspoň díky tomu víš, na čem máš pracovat. Pokud je to v důsledku vhodné aplikace těchto zásad, můžeš si gratulovat a dále platí pravidlo číslo dvě.

13. Dostaneš-li se do střetu, nikdy neurážej, nebuď arogantní a nepomlouvej. Pokud tak činíš, pošli dotyčné osobě tyto zásady, ať ví, jak se má s tebou vypořádat.

6 odpovědí na “Asshole Management”

  1. Jo…Díky Zahrado, že sis překlad nenechal jen pro sebe. Bude se mi hodit. Zatím jsem to v nejhorším a nejotravnějším případě vyřešil mlčením.

  2. překladTen článek není překlad. Je to má tříletá zkušenost zkomprimovaná do třinácti bodů. 🙂 Přeložená je jen ta citace, jak je v článku u vedeno.

  3. Nokolega to říká jinak. ,,Dokud tě jejich blbost baví, bav se, až tě to bavit přestane, udělej z nich pitomce. Zásadně nediskutuj, neb s čím chytřejší myšlenkou do diskuse vstoupíš, tím jako větší pitomec skončíš.“ Tohle mám ve svém oboru ověřené bezmála sedmiletou praxí a s postupem času jsem zjistil, že to platí úplně všude.

    K pořádání různých akcí mám jen jedinou poznámku. Nikdy nedělejte akce veřejně přístupné. Ona možnost rozhodovat v předstihu o tom, kdo bude pozván a kdo bude nežádoucí předchází spoustě problémů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *