Postřehy o Scottu Cunninghamovi

Překlad z The Wiccan/Pagan Times. Autorka se jmenuje Boudica. Sice nesouhlasím se vším, co článek obsahuje, přesto si však myslím, že může být velmi zajímavé si jej přečíst a zavzpomínat na vynikajícího pohanského autora. Je to hezky napsané a je jistě vhodné zde publikovat i jiné názory než mé vlastní, které nemusí být nejsprávnější.

$$OBR60311$$

28. března 1993 odešel Scott Cunningham do země předků. Ovšem zdá se, že tato skutečnost nijak neovlivnila výsledky jeho práce. Je-li zmíněn výraz "samostatně praktikovaná Wicca" (angl. "Solitary Wicca", pozn. překl. ) kterémukoliv pohanovi, čarodějovi nebo čarodějnici, okamžitě se objeví jméno Scott Cunningham.

Zdá se, že věichni, kteří kráčejí po stezce Wicca mají o Scottovi co říci. Ačkoliv jej mnozí vynášejí do nebes za to, že vždy tvrdil, že Wicca není jen pro ty, kteří jsou svázáni s coveny a jsou tradičně zasvěcení, je také mnoho lidí, kteří stejně rychle odpovědí, že Scott převrátil wiccanské společenství úplně naruby. Jeho knihy jsou stále diskutovány, analyzovány a především s láskou čteny a to ať už se jedná o pojednání o zasvěcení, o kouzlech nebo o rituálech.

Co je vlastně onou kvalitou, který činí Scotta nejčtenějším, nejmilovanějším a nejnásledovanějším autorem ve společenství wiccanů? Proč vlastně většina neo-wiccanské komunity Scotta tolik miluje, zatímco většina praktiků staré Wiccy jeho závěry rozmetá při jakékoliv příležitosti?

Scott Cunningham zemřel mnohem dříve, než skutečně přišla jeho doba. Ale říká se, že ti, kteří planou dvojnásobně jasně, planou jen poloviční dobu. Scott zářil skutečně nebývale.

Ráda bych se podívala na ono světlo nazývané Scott Cunningham a to jak na osobnost, tak na jeho dílo. Diskuzi o dogmatech a filozofii ponechám těm, kteří si myslí, že je nezbytná. Protože jestli se Scott Cunningham na něco zaměřoval, byla to Wicca bez dogmat a bez filozofie, Wicca jako jednoduchost a duchovní způsob života.

Scott Cunningham se narodil 27. června 1956. Což znamená, že je jen o pár let mladší než já. Nevěděla jsem však o něm do té doby, než zemřel. Moji učitelé byli čarodějové a Wicca byla naprostou novinkou. Věděla jsem o tomto slovu, ale vždy to byl Gardner, kdo s ním byl spojován.

Přečetla jsem většinu Scottových knih a dospěla jsem k přijetí a jednoduchosti jeho duchovní vize. Celou ji vytvořil sám z jediné myšlenky "Kdo vlastně zasvětil prvního wiccana?" až do podoby rituálů, které mají splnit každou potřebu spočinout v objetí Boha a Bohyně. Scott byl jednak praktický a jednak velmi svědomitý. Neposkytoval příliš komplexní odpovědi, když psal o své víře v magii. "Přivolej Bohyni a Boha, aby tě chránili a naučili tě tajemství magie. Požádej kameny a rostliny, aby ti odhalily své síly a poslouchej. Čti co nejvíc a rušivé nebo negativní informace ignoruj. Uč se praxí a Bohyně a Bůh ti požehnají vším, co opravdu potřebuješ." (str. 24, Wicca A Guide For The Solitary Practitioner / Keltská přírodní magie se jmenuje český překlad vydaný nakladatelstvím Fontána, pozn. překl.)

"Wicca rozumí tomu, že to, co vnímáme jako rozdíl mezi fyzickým a duchovním je pouze dáno našimi omezeními vyplývajícími ze skutečnosti, že jsme materiálně orientované bytosti." (str. 37, Wicca A Guide For The Solitary Practitioner). "Rituály Wiccy jsou obřady, kterými oslavujeme a posilujeme náš vztah s Bohyní, Bohem a Zemí." (str. 47 Wicca A Guide For The Solitary Practitioner)

Není vůbec těžké porozumět tomu, co Scott říká a je velmi snadno pochopitelné, proč se v pohanském společenství tak často čte. Jednoduché, pochopitelné a praktické. Mluví každodenním jazykem a vždy své myšlenky správně předá.

Scott také nikdy příliš nepřijímal či nebral na vědomí svou popularitu. V biografii autorů David Harrington a deTraci Regula "Whispers of the Moon The Life and Work of Scott Cunningham" (šepot měsíce, život a dílo S. C., pozn. překl.) je odstavec napsaný přímo Scottem původem z jeho autobiografického materiálu, který docela dobře shrnuje jeho přístup ke slávě. "Jedna z věcí, na kterou se mě čtenáři vždy ptají, je: Jaké to je být slavný? Většinou to obrátím ve vtip, ale někdy říkám, že vlastně slavný nejsem a nikdy nebudu mít onu hvězdu, jenž odděluje nesmrtelné od smrtelníků."

Scott v době kdy publikoval pokryl skutečně rozsáhlou oblast témat. Kromě knihy o samostatně praktikované Wicce, napsal ještě knihy o lidové magii. "Earth Power, Techniques of Natural Magic" (Síla Země, techniky přírodní magie, pozn. překl.) a "Earth, Air, Fire and Water, More Techniques of Natural Magic" (vyšlo jako Přírodní magie u nakl. Vodnář, pozn. překl.). Scott měl velmi zvláštní osobní vztah s přírodou a s živly, ze kterých se skládá. Jeho knihy o magii mají tentýž přístup. Každý magik má pro magickou práci nějaký recept. Crowley měl svou "Magick in Theory and Practice" (Magie v teorii a praxi, pozn. překl.) Scott Cunningham měl velmi jednoduchou větu. "K praktikování magie jsou nezbytné tři věci: potřeba, emoce a znalost." I když cítil potřebu tuto rovnici ještě více zjednodušit, byla zřejmě dostatečně srozumitelná každému.

Toto bylo tajemstvím Scotta Cunninghama a když se podíváme hlouběji, zjistíme, že je to tajemství Wiccy, které mnohým praktikům uniká. Wicca je velmi jednoduchý systém víry. Nejsou žádná tajmeství.

"Wicca byla až do posledního desetiletí uzavřeným náboženstvím, ale už jím není. Vnitřní součásti Wiccy jsou k dispozici každému, kdo umí číst a má dost důvtipu, aby tento materiál pochopil. Jediná tajemství Wiccy jsou jednotlivé rituální formy, kouzla, jména božstev atd. To tě nemusí nijak znepokojovat. Neboť na každý jeden tajný rituál nebo tajné jméno Bohyně připadá celá spousta (jestli ne stovky) jiných, které byly uveřejněny a jsou volně k dispozici."

Na vývoji Wiccy se podílelo mnoho lidí. Její původ je zahalen tajemstvím, stíny a rituály naplněnými posvátným kouřem. Byla udržována v tajnosti, vytvořena tak, aby byla komplexní a vyžadovala roky učení.

Ale Scott veškerý kouř a závoje odseknul a předvedl nám velmi krásnou duchovní cestu, kterou může následovat každý. Jeden z jeho nejdojemnějších a nejpůsobivějších rituálů byl, apoň pro mě, Rituál gest v jeho knize "Wicca, A Guide For The Solitary Practitioner". Žádné nástroje, žádné róby nebo pláště, žádná slova neruší ticho. Prostě velmi krásný rituál, o kterém si myslím, že bychom jej měli všichni alespoň jednou zakusit.

Scott prozkoumal všechny nástroje, které byly na trhu a to jak jejich použití tak i jejich symbolizmus. Shromáždil velké množství informací o aromaterapii, o kamenech, bylinách, kadidlech a olejích. Dokonce nám dal i knihu o tom, jak utvořit z domova místo bezpečí a štěstí. "Magical Household" (magická domácnost, pozn. překl.) sepsaná Davidem Harringtonem je pravděpodobně jedna z jeho nejvíce nedoceněných knih, ale odrážela zájem, který máme všichni (Nejste sami, koho tahle věta mate. Předpokládám, že to znamená, že někdo sebral Cunninghamovy spisy a publikoval je po jeho smrti. pozn. překl.) Dnes hledáme tu samou harmonii za pomoci Feng Shui.

Scott také vytvořil kazetu o bylinách, ale většina z nás je nejlépe obeznámena s jeho psaným slovem.

Nikdy jsem neměla šanci se s ním setkat. Celá ta léta jsem ho znala jen díky knihám. Nejsem wiccanka. Jsem čarodějnice. Ale některé aspekty Wiccy a její spiritualita mě hluboce zasáhly. Jakožto čarodějnice nemám tendece být nějak příliš duchovní, ale ve své době jsem znala některé velmi zvláštní wiccany a obdivovala je pro jejich spiritualitu tak, jako obdivuji pana Cunninghama za jeho spiritualitu v knihách.

Také protestuji když slyším někoho říkat, že se leze stát wiccanem, pokud nejste součástí tradice a nejste v ní zasvěcení. Scott věnoval této otázce celou kapitolu. Třebaže nemusím souhlasit s terminologií, kterou použil, v konečném důsledku uhodil hřebík přesně na hlavičku. "Kdo zasvětil prvního wiccana?" Znám mnoho samostatně praktikujících wiccanů, kteří nejsou zasvěcení a u kterých skutečně cítím dotyk Bohyně. Kdo jsme my, abychom takovým říkali "Ne, je nám líto, nemůžete svůj život věnovat principům a ideálům Wiccy."?

Myslím, že to Scott pěkně shrnul na konci svého úvodu ke knize "Wicca, A Guide For The Solitary Practitioner":

"Wicca je radostné náboženství, které vyvěrá ze spřízněnosti s přírodou. Je to spojení s Bohyní a s Bohem, s univerzální energií, která vytváří celou naši existenci. Je to osobní a pozitivní oslava života. A teď je k dispozici všem."

Scott Cunningham nám opravdu chybí. Ale svůj odkaz nám nechal v knihách. Bude přicházet stále znovu a znovu, aby nás kdykoliv upozornil, že potřebujeme opět najít cestu, kterou čas od času ztratíme. Nechť nám vždy připomíná jednoduchost života, náboženství i duchovní cesty.

S požehnáním

Boudica


Zdroj: The Wiccan/Pagan Times (c) 2005
Majitelkou autorských práv k textu je Boudica a překlad je uveřejněn s jejím souhlasem.
Majitelem autorských práv k fotografii je vydavatelství Llewellyn, které rovněž souhalsilo s jejím použitím pro tento článek.


Odkazy:


Originál článku:
http://www.twpt.com/cunningham1.htm
The Wiccan/Pagan Times:
http://www.twpt.com
Llewellyn Publishing:
http://www.llewellyn.com

6 odpovědí na “Postřehy o Scottu Cunninghamovi”

  1. scott…vnímám ho jako asi nejlepšího a mě nejbližšího wiccanského autora, co znám. nedělá z wiccy vědu, neobestírá jí mlhami a představuje jí takovou, jaká je. moc mě mrzí, že se ním nikdy osobně nesetkám. je jedním z mála lidí, které bych skutečně moc chtěla poznat…

  2. Nemám nic proti Cunninghamovi, ale jeho příliš jednoduchý styl psaní mi často ježí chlupy na celém těle.. 🙂 jako kdyby vyprávěl pohádky, ne studium.

    ale no problem, spoustě lidí to zase vyhovuje..

  3. To NimlothWell… to jsme tedy dva. Cunninghama mám velmi rád a jeho práce v oblasti přírodní magie a korespondencí bylin je impozantní. Já osobně si však vysvětluji popularitu jeho Wicca: Solitary Practitioner především tím, že napsán stylem, kterým redukuje komplexní systém práce na něco, co pochopí i slabomyslný.

  4. URUGUAY!Dear Jakub, is this you? Please write to my email, I really want to know from you! I have so much to tell you! It’s been way too long already… BLESSED BE DEAR BROTHER! May the Lord and Lady bless you always!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *