Rozdíl mezi pohanem a čarodějem

Nedávno se mě na to někdo ptal mailem a shodou okolností jsme také o něčem podobném nedávno mluvili s Barakou, Eurikem a Liškou.Když jsem byl před pár lety větší začátečník, než jsem dnes, myslel jsem si, že mezi slovy "čaroděj", "wiccan" a "pohan" lze udělat rovnítko a je to zkrátka totéž. Od té doby jsem s tímto pojetím mnohokrát narazil na různých místech. Postupem času, jak se pomalu rozšířovaly mé obzory, začaly se v mých očích od sebe vzdalovat a odděleně krystalizovat i tyto tři pojmy. V tomto článku bych se rád krátce zastavil nad dvojicí pojmů "pohan" a "čaroděj".

Bohužel už si nepamatuju, kde jsem četl způsob, kterým se slůvkem "pohan" zacházel Gardner. Avšak údajně je používal pro všechny pohany nebo čaroděje bez rozdílu, kteří nebyli členové tradice Wicca, kterou v 50. letech minulého století založil. Myslím si, že tady někde může být počátek jistého zmatení a zamlžení těchto dvou pojmů. Situaci následně zcela znepřehlednil Scott Cunningham a výsledkem je guláš tří slov, v němž se ne každý vyzná.

Pro mě jsou pohani a čarodějové dvě množiny, které mají společný průnik. V důsledku to znamená, že existují i čarodějové a čarodějnice, kteří žádné náboženství nevyznávají a jsou "pouhými" praktiky přírodní magie. Zároveň existuje velká část pohanů, kteří čarodějnictví ani jiné formy magie nepraktikují. Do třetí skupiny patřím já i většina mých známých. To jsou pohané a ještě k tomu čarodějové a čarodějnice, kteří se často hlásí k náboženství wicca.

Nemá smysl rozebírat původ slova pohan. Důležité je, co pod tímto pojmem rozumíme dnes. Pohané jsou velmi širokou skupinou, která zahrnuje celou řadu tradic – keltskou, germánskou, druidskou, eklektickou, slovanskou, čarodějnickou, Wicca, atd. atd. Baraka mi nedávno řekla, že pohan je jako taková "základní omáčka", ze které můžeš přidáním dalších ingrediencí udělat rajskou omáčku, paprikovou omáčku, kari omáčku atd. Je to velmi zajímavé a výstižné přirovnání.

Je potřeba mít v každém případě na zřeteli, že například rozdíly mezi pohany ve skupinách, které zaměřují spíše na rekonstrukci obřadů, historickou přesnost a podobně (nejčastěji slované, keltové a germáni) a námi čaroději, existují mnohem větší rozdíly, než by se mohlo na první pohled zdát. První jmenované skupiny jsou z velké části orientovány na historii, mytologii, životní styl a zkrátka na vše původní a "přírodní magií" se mezi nimi zabývají spíše výjimky. Je velmi naivní si myslet, že každý, kdo se hlásí k pohanství, také praktikuje magii. To je naprostý omyl a je potřeba na to pamatovat, jinak se neubráníme nedorozuměním. Tak jako existují například mágové mezi křesťany, tak existují čarodějové mezi pohany. Je zřejmé, že křesťanské vyznání mága bude v mnoha ohledech odlišné od ostatních křesťanů a u pohanů a čarodějů (či wiccanů, chcete-li), je tomu zrovna tak.

Tuto analogii lze do konce aplikovat až do krajnosti. Mnoho ortodoxních křesťanů určitě považuje mágy uvnitř své vlastní náboženské obce za heretiky a málem i za ne-křesťany. Tento fenomén je dán zejména odvěkou nedůvěrou lidí k jedincům, kteří nějakým způsobem manipulují s přírodními silami a nadpřirozenou mocí, věnují se náboženským mystériím. Pokud k něčemu takovému analogicky dochází také v pohanském společenství, je to z této perspektivy mnohem lépe pochopitelné. Jsem přesvědčen, že zde může pracovat úplně stejný mechanismus a pokud se v pohanské komunitě setkáte jako čarodějové s nedůvěrou, vysvětlení hledejte zde.

Zatímco v minulosti řešili mágové tento rozpor prací a studiem v ústraní, dnes je jiná doba. Pohanství ve všech formách se znovuzrozuje rovnoměrně a těžko zde lze definovat jakýkoliv autoritativní "mainstream", před kterým je nutno se skrývat. Pohanství je polyteistické, snášenlivé a tudíž má pluralitu názorů a přístupů zakotvenu uvnitř sebe jako svou esenciální součást. Což znamená, že může docházet ke dvěma různým situacím. Skupiny pohanské či "rekonstrukcionistické" a ty spíše čarodějnické nebo wiccanské se navzájem jakž takž respektují a ocitají se ve vzájemné izolaci dobrovolně na výše popsaném principu. Druhý případ je že dokonce na určité úrovni velmi dobře spolupracují a doplňují se, ale i tak si zachovávají výrazný odstup. Oba dva přístupy k pohanství jsou totiž dobré a zcela právoplatné a každý vyhovuje jiným lidem.

Nyní je jistě zřejmé, proč předpoklad, že každý pohan se také zabývá magií, je nejen nesmyslný, ale může také vyvolat nepříjemná nedorozumění. Je také zřejmé, proč může být jistá nedůvěra či dokonce averze vůči čarodějům naprosto pochopitelná a přirozená. Doufám také, že se mi podařilo vystihnout rozdíly co nejlépe a že bude tento článek užitečný.

(c) Pozn.: Obrázek je převzatý ze stránek http://www.stitchwitchcircle.com
Děkuji.

10 odpovědí na “Rozdíl mezi pohanem a čarodějem”

 1. Šťourání1) Přirovnání k omáčce se mi líbí. Jen jsem z toho nezjistil, jestli jsi papriková, gulášová, nebo Zahradní :op
  2) V Bibli je několik textů proti magii. Konat zázraky smí pouze Bůh, byť prostřednictvím lidí. Lidé nemají právo tak činit ze své vůle. Mezi křesťany je tedy mnoho dobrých ztracených čarodějů a mágů.
  3) Všimnul jsem si, že pokud wiccané nechtějí někde uvést svoji víru, pak použijí označení pohanství. Je tedy dobré si od konkrétních lidí něco vyzjistit.
  4) Wicca je oproti čarodějnictví a pohanství definována vcelku dobře. Problém je s definicí wiccy, jako náboženství (už mi několik lidí sdělilo, že wicca nesplňuje definici náboženství). Já ji tedy zvu kultem. Na tom zřejmě nic nezkazím.

 2. To baraka
  Takže na úvod chci říci že je možné, že nepoužiji přesné termíny ale jak jsem ti říkal na dýchánku prostě ta forma.

  Pohanem jest ten kdo má polyteistickou víru a uznává více bohu. Nemluvím o magii jelikož ta není pro pohana nijak nutná ale nevylučuje se skloubení pohanství a magie.

  Wiccan je ten kdo studuje specifickou nábožensko-esoterickou cestu. A jde v jejich stopách ale k tomu aby po ní mohl jít, tedy se vším co zahrnuje je nutnost zasvěcení,a poté studium a samotný výcvik v covenu. Dost mladých lidí si neuvědomuji nutnost studia a přesto pros své označení používají slovo wiccan.

  Pohan-věřící
  Wiccan věřící-specificky čaroděj

  A jak už napsal Jakub u nás se vyskytuji lidé které můžeme označit za věřící-čaroděje a někteří se hlásí k odkazu wiccy.

 3. hmJá to vidím zjednodušeněji…
  Jsou pohané – nadřazený pojem o lidi zabývající se pohanskou vírou
  Jsou čarodějové – pro mne to je nadřazený pojem pro všechny praktiky, mágy, kteří se nezabývají „Vyšší“ magií, ale jde jim o praktičtější stránku věci.
  Jsou šamani – Jak jsem zjistil, Ti také nemusí přímo zajít do oblasti magie a čarodějství. Není jisté zda jde o nadřazený či podřazený pojem 🙂 Zkoumám:)
  Jsou Wiccani – a souhlasím s výše míněným, že se jedná o pohany, praktikující jistý druh magických technik s aspektem náboženství.
  Jsou Magici – Podřazený pojem pro osoby zabývající se „vyšší“ (akademickou) magií. Oni se pohybují v složitých oblastech a zákoutích všech těch myšlenek.

  Uf, je to zamotané, ale pořádek musí být.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *