Discordiánství III.

Závěrečný díl trilogie Běžných válek aneb Cukrán, Třeskuden, Boden, Brněn a Pomeranč. V galaxii byl právě obnoven pořádek.

Rituály a způsoby uctívání

Smích a paradox jsou v uctívání Eris zcela nezbytné. Jeden ze způsobů, kterými Eris uctíváme, jsou partyzánské intelektuální triky – distribuce paradoxních letáků, esoterické posty na nejnemožnějších místech, anti-evangelismus, surrealistické žertování, ontologické triky, absurdní ocenění různým lidem a podobně. Domníváme se, že podobné věci jsou nezbytné pro každého, kdo se upřímně zabývá nějakou duchovní cestou. Smích otevírá mysl více než cokoliv jiného. Smích je také jeden z nejlepších způsobů uctívání. Proč si tví Bohové neměli přát, aby ses potrhal smíchy?

Jiný způsob uctívání je navržení vlastních rituálů, jen tak mimochodem – měly by to být dobré rituály, Eris stůj při nás – parodujeme v nich totiž ostatní více ‚vážné‘ tradice. Díky povaze discordiánství jsou rituály čirým vrtochem okamžiku. Většinou nenajdete dva stejné. Čeho se jim nedostává v návaznosti, to vyrovnávají tvořivostí a obvykle (ne však vždy) mají spolky přirozeně vyvinuté sestavy rituálů, které uctívačům Eris zkrátka vyhovují.

Magické nástroje během rituálů záleží spíše na momentální synkrezi různých směrů úřadujícího kněze než na jakékoliv tradici. Athame můžeme například pro vytyčování kruhu nahradit posvátnou vidličkou. Můžeme povolat klidně pět čtvrtí místo čtyřech. Pro věštění a jasnovidné praktiky můžeme používat televizní obrazovky stejně jako křišťalové koule na tmavém podkladu. Místo kadidla můžeme pálit hřebíčkové cigarety. Někdy nevytváříme vůbec žádný kruh nebo naopak vytyčujeme posvátná místa nejroztodivnějších geometrických tvarů. Pokud to působí hloupě, tak o tom to právě je. Dalším smyslem je samozřejmě naučit se praktikovat rituály bez jakýchkoliv nástrojů. Discordiánský rituál je vždy o začlenění všeho kolem nás a o také o tom, že jsme k tomu kdykoliv připraveni.

Svátky

Toto je zřejmě k vysvětlování ta nejjednodušší část discordiánství stejně jako je zcela jasná všem discordiánům. Jenom se stále nemůžeme dohodnout na její důležitosti. Každopádně všechna náboženství mají svůj kalendář a discordiánství není žádnou výjimkou.

Rok má pět ročních období, která jsou pojmenována po pěti stavech. Každé má svého patrona z pěti legendárních erisiánských apoštolů: Chaos, Nesoulad, Zmatení, Byrokracie a Následek – každé období má 73 dnů. Patroni se nazývají Hung Mung, Dr. Van Van Mojo, Šrí Sayadastí, Zarathud a Malaclypse starší. Týden má pět dní, které se nazývají Cukrán, Třeskuden, Boden, Brněn a Pomeranč (orig. Sweetmorn, Boomtime, Pungenday, Prickle-Prickle a Setting Orange, pozn. překl.). Jak roční období, tak dny v týdnu následují pětičetný zákon, který se discordiánům tolik líbí. Pět discordiánských živlů je: sladko, třesk, štiplavo, brnění a oranž. Pět je také číslo živlů (včetně ducha), se kterými se pracuje v ostatních novo-pohanských tradicích. Můžete si všimnout, že každý z pěti dnů je propojen s některým z pěti smyslů. Discordiáni také někdy meditují o jejich vzájemných souvztažnostech. V podstatě platí, že discordiánský kalendář je ta nejjednodušší a nejprofánnější věc, které se mohou lidé zvenčí chytit.

Máme i speciální svátky. Apoštolské svátky jsou pojmenovány po pěti legendárních apoštolech a odehrávají se vždy o pátém dnu každého příslušného ročního období. Takže máme Mungaden, Mojoden, Sayaden, Zaraden a Maladen. O každém z těchto dní discordiáni oslavují aspekty apoštola, který s daným obdobím souvisí. Padesátý den každého období oslavujeme aspekty období samotného – Chaoproud, Discoproud, Zmattok, Papírová lavina a Násletok. Každý spolek slaví svátky pochopitelně různě. V praxi si také půjčujeme nějaké svátky s širokého novo-pohanského společenství, například Samain.

Discordiáni, kteří používají tento kalendář, jej datují od Původní urážky, o které tvrdí, že se odehrála o 3169 let dříve, než byl napsán tento text. Takže 2003 = 3169. A v souladu s duchem discordiánství zdaleka ne každý tento kalendář používá.

$$OBR77761$$
Toto je reklama.


V kontextu širokého novo-pohanského společenství

Mnoho discordiánů také praktikuje jiné tradice, jako je například Wicca nebo různé formy čarodějnictví. Uctívači Eris (jako třeba já) mají i jiná božstva. Někteří jsou dokonce současně členové jiných náboženství, jako je například buddhismus – Zen je velmi oblíbený. Discordiánství je někdy popisováno jako veselý pohanský Zen. Mnoho hlavních novo-pohanských tradic dneška začalo jako parodie nebo jako eklektické složeniny z jiných tradic a discordiánství není žádnou výjimkou. Hlavní rozdíl je pochopitelně v Bohyni Eris v posvátných spisech, které jsou absurdní. Discordiáni tíhnou k humornému a nedogmatickému přístupu. Tento proud plyne i v ostatních novo-pohanských tradicích a projevuje se jako hra a veselí.

Zatímco se mnoho praktiků Chaos magie nepovažuje za pohany (což jim samozřejmě nebrání ve vykrádání pohanských tradic), u diskordiánů je mnohem větší pravděpodobnost, že se za pohany považují. Ne všichni discordiáni praktikují Chaos magii, ale mnohé základy současné Chaos magie byly položeny právě discordiánskou společností. A i když to svádí k tvrzení, že Chaos magie je discordiánskou odnoží, bylo by asi mnohem lepší o těchto dvou stezkách uvažovat jako o ‚milencích‘.

O discordiánství můžeme říci, že je henoteistické, což znamená, že primárně uctívá jednu Bohyni, ale nevylučuje existenci jiných božstev. Mnoho discordiánů tíhne k polyteismu a uctívá i jiné Bohy. (orig. "and see the Upstart in One Hand Clapping in many of the other daities" – intuitivně tuším, co tím chce autor říci, ale fakt nemám na to to přeložit., pozn. překl.)

Tento popis je opravdu stručný ani náznakem nemůže obsáhnout celé discordiánské spektrum. Předpokládám, že ti z vás, kdo budou chtít o nezměrné říši discordiánské esoteriky a eristiky zvědět více, vyhledají radu buď na některých z připojených webových stránek nebo ve své vlastní epifýze. Pokud si myslíš, že discordiánství je jen bláznivá změť, pak by ses měl podívat pozorněji. Pokud si myslíš, že discordiánství je zmatené, potom máme společného víc, než si myslíš. Pokud si myslíš, že na discordiánství něco je, ale nevíš přesně co to je, potom budiž pozdravena Eris! Ty už rozumíš…

"Lidská rasa začne účinně řešit své problémy v ten den, kdy se přestane brát tak vážně."

Principia Discordia

Bibliografie a odkazy

Bibliografie je zřejmě pouze v angličtině stejně jako webové stránky. Proto je zbytečné to sem všechno opisovat. Podívejte se sami úplně dolů na konec anglického neoriginálu.

Vesmírnou trilogii sponzoruje

$$OBR77786$$


3 odpovědi na “Discordiánství III.”

  1. tý brďotakže když mají moji drakoušci v pokoji stav zvaný smetiště po tajfunu,tak jsou vlastně diskordiáni, to jim mušim říct, to je potěší

  2. Ako novopeceny konvertita k diskordianstvu musim oznamit svetu, ze tento zdanlivy ulet v sebe skryva netusene moznosti…
    Presvedcte sa sami vedomym zjedenim hot-dogu v patek… 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *