Naposledy Czechtek 2005

Zpráva veřejného ochránce práv o Czechteku 2005 a zpráva právníků z Ligy lidských práv o stavu lidských práv v ČR v roce 2005. Výsledek je jasný, ale co z něho vyplývá?


Téma mnohokrát diskutované a ze všech stran hodnocené. Kontroverzní postup policie při rozehnání festivalu Czechtek 2005 svého času názorově rozdělil veřejnost. Dosud se tato událost objevuje s neutuchající pravidelností v médiích a já pořád bedlivě sleduji vývoj. Protestní happeningy neustávají a své k tomu již řekl i Veřejný ochránce práv ve své zprávě ze dne 31. ledna 2006 a také Liga lidských práv ve zprávě ze dne 8. 2. 2006. První zpráva se zaměřuje více objektivní hodnocení celého postupu a věnuje se i chybám pořadatelů. Druhá zpráva je čistě o lidských právech a jejich porušování ze strany policie v rozporu s právním řádem a především tím, co většina z nás považuje za únosnou mez.

Dovolím si ocitovat příslušnou část z té druhé zprávy. Je to oddíl III., který je nadepsán "Nelidské a ponižující chování ze strany policie".

2. Masivní porušování základních práv při zákroku policie proti CzechTeku


Po letech vesměs nekontroverzních zákroků ve veřejném prostoru došlo k nepřiměřenému zásahu policie proti taneční oslavě na pronajaté louce a v jejím sousedství v západních Čechách. Policie zasáhla apriorně proti všem osobám, včetně stovek těch, kteří pobývali na pronajatém pozemku. Policie nebyla schopna ani po řadě zkušeností s konáním tanečních oslav v minulých osmi a více letech připravit výcvik a vzdělávání policistů ani taktiku zásahu proti těmto akcím v případě porušování zákona tak, aby byly dodrženy závazky státu v oblasti ochrany lidských práv a nemuselo dojít k masovému porušování práva nebýt podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání z její strany. Veškerá vina za absenci preventivních a asistenčních opatření ze strany státu je – jak už bylo zvykem i v minulosti – i v rámci této kauzy v rámci vyjádření zodpovědných představitelů v případě porušení mezinárodních závazků státu v oblasti ochrany lidských práv přenesena na občany.

Nejvíce problematické aspekty zásahu při CzechTeku představovalo:

hromadné a úmyslné zakrývání identifikačních čísel zasahujícími policisty, které úmyslně ztěžovalo identifikaci pachatelů trestných činů ze strany policie
– nezvládnutá koordinace zásahu pod jednotným velením
a tím pádem i zodpovědnost za spáchání trestných činů, včetně trestného činu obecného ohrožení, zejména vzhledem k druhému (nočnímu) zásahu policie
hromadné bití účastníků bez důvodů obušky, pěstmi a za pomoci kopanců do různých částí těla a házení nebezpečných předmětů (dýmovnic, rozbušek) do automobilů a do těl (včetně hlavy) v prostoru se nacházejících osob. Všechny uvedené zásahy se týkaly jak mužů, tak žen, včetně nezletilých osob. Brutální policista tak svým zásahem např. roztříštil loket čtrnáctileté dívce…

Tolik tedy ke špičce ledovce, kterou máme obsaženou v tiskových zprávách útvarů, které máme k poskytování nezávislé zpětné vazby toho, jak jsme na tom s lidskými právy. Proč to vlastně všechno píšu? Protože si myslím, že ta otázka není o tom, zda policie udělala či neudělala chybu a zda řešila situaci správně nebo špatně. V obou zprávách totiž chybí jedna velmi důležitá věc – a sice zohlednění toho, jaké vlastně obdržela policie instrukce od vlády. Tento rozkaz vůbec nezněl "situaci řešit". Právě naopak. Pan Paroubek nařídil (cituji) "proti účastníkům technopárty postupovat co nejrázněji". Což vrhá na celý problém úplně jiné světlo. Myslím si proto, že policie udělala přesně to, co se po ní chtělo a splnila rozkaz. Hledat tedy vinu za to, že byla v masovém měřítku porušována lidská práva, pouze u ní je podle mě přinejmenším problematické.

A v celé věci při tom vůbec nejde o to, kolika chyb se dopustili organizátoři a účastníci. To je už úplně jiná kapitola. Kdyby skutenčně o dodržování práva a zákonů, policie by se pokusila věc vyřešit a příslušníci by měli nezakrytá čísla. Pak bychom se třeba mohli bavit o porušování zákonů na té či oné straně. Pokud je ale policii jedno, kdo je či není na pronajatém pozemku se souhalsem majitele, zasahující se brání identifikaci a nutí k jízdě řidiče pod vlivem alkoholu, hází lidem do aut nebezpečné rozbušky a dýmovnice, dostáváme se do úplně jiné roviny. Což je přesně ten důvod, proč mám na celou věc naprosto jednoznačný názor.

Za zajímavý považuji nicméně fakt, že v tomto státě žije celá řada lidí, kteří naopak postup schvalují a porušování lidských práv vůči ostatním lidem se jim zamlouvá. Myslím si, že je to velmi důležité ponaučení o tom, jak je tahle společnost vyspělá a jak se staví k nezávislým vývojovým trendům v kultuře. Také si můžeme povšimnout, jak byla celá záležitost už od samého začátku mylně interpretována a jak lhala nejen média a politici, ale i sama policie. A jestli se chcete nad pokrytectvím opravdu hořce pobavit, tak se podívejte na kampaň, kterou rozjíždí Ministerstvo vnitra dnes. Jeho úvodní věta je velmi moudrá: "O vyspělosti společnosti svědčí i to, jak dokáže netolerovat a odmítat násilí ve všech jeho podobách." Přesně to si já myslím taky a z toho důvodu se domnívám, že o naší vyspělosti svědčí i způsob, kterým to všem odpovědným prošlo a jak vysokou měla nepřiměřená policejní brutalita podporu mezi občany.

Tento příspěvek nevyšel v mém deníku hned po Ambivalentýnu náhodně. Právě naopak. Oba tyto příspěvky mají něco společného. Ano… je to poukázání na to, jak se necháváme snadno oblbovat a nechávat si nenápadně měnit způsob, kterým vnímáme svět. Úplně jednoduše a s chutí. Lidská omezenost a stádní mentalita se zdají býti zcela bez hranic. Docela ochotně přistoupíme na hru, kdy jsou nám "příznivci techna" nebo "účastníci technopárty" prezentováni jako jiní občané a nepřátelé a docela klidně zapomeneme na to, že jsou to naopak lidé jako my. Jako mávnutím kouzelného proutku. Kdepak Harry Potter! To televize je největší čaroděj…

52 odpovědí na “Naposledy Czechtek 2005”

 1. Czechtek Wiccan paradoxAha, takže tu máme politickou agitaci? Fuj, ale byli zlí! … A my se budem bránit a křičet a ukřičíme je!!!

  Zavedeme-li sem zákon karmy dle wiccy (osobně karmu neberu,ale …), tak se nám vše špatné vrátí třikrát.
  Aplikujeme-li jej na případ Czechteku, můžeme usoudit, že jen fungoval zákon karmy neb ti stlučení něco dříve provedli…a pak tedy jen došlo k vyrovnání…

 2. karma a povznesní nad hmotou 🙂Postoj, který říká, že není potřeba protestovat, když se děje bezpráví, neboť je to zlá karma těch lidí a že zákon karmy zjedná pořádek sám od sebe, je pro duchovně založené lidi typický. Je sice pravda, že s takovou člověk nic moc nezkazí, ale je to taky úplně k ničemu. Povznesenost nad „nízké a materiální záležitosti smrtelníků“ sice vypadá pěkně, filozoficky a je velmi pohodlná, ale je taky naprosto nepoužitelná.

  Pokud se jedná o první část této reakce – ano, třeba i takto se dá zesměšnit něčí názor a znevážit poukazování na to, když se děje něco špatného. A docela se ti to povedlo. Proč ne? Koneckonců legrace se dá dělat ze všeho a musím přiznat, že tato reakce skutečně působí těžce nad věcí a v pohodě. Který je to vlastně mechanismus? Že by bagatelizace? („zlehčujeme, shazujeme důležitost“) Nebo intelektualizace? („úsilí získat emoční odstup od zátěžové situace, používáme abstraktní pojmy. může se stát životním stylem…“)

  Zdroj: http://stezka.bloguje.cz/271122_item.php

 3. Nebij mě 🙂Takže: souhlasím, že policie jednala v mnoha případech nepřiměřeně. K tomu asi není co dodat.

  Na druhou stranu: Je prokázáno, že se skutečně nenacházeli pouze na pronajaté louce, ale i na nepronajaté.

  Myslím si, že ubohý bezbraný člověk není ověnčen řetězy a baseballovými pálkami, jimiž začli něktěří (vím že ne všichni) mlátit některé (vím že ne všichny) policisty před tím, než se jich dotkli.

  Netvrdím, že jedna, či druhá strana je svatá. Myslím, že to doslova podělali obě strany a svým způsobem si nemají co vyčítat. Nebo si můžou vyčítat obě strany. To je jedno.

  Takže ještě jednou: Neschvaluji drsné provedení zásahu. Ale neschvaluji ani jednání účastníků. Není mi jich líto.

 4. Eolin :-))To je v pohodě. Třeba to já vidím špatně. Já si taky myslím, že pořadatelé i účastníci v některých věcech chybovali. Nicméně v okamžiku, kdy policije porušuje zákony a je vybízena k brutalitě, to pro mě přestává být relevantní. V tu chvíli totiž už vůbec nejde o to, na čí straně je právo, ale o to, že vůbec nežijeme v právním státě.

 5. BagatelizaceBagatelizace. Toho druhého dnes nejsem schopen neb ještě stále mám po včerejším setkáním se svým nízkým (hadem) nevolnost v oblasti žaludeční a neuvěřitelnou pachuť v ústech.
  Jde mi jen o zjištění, jak Wiccani hodnotí situace dle vlastních paradigmat. Jde mi o poukázání, že jsou užitečnější věci než „protestovat“.

  Jednou jsem stál na zastávce. Autobus nejel a lidé pomalu začali reptat. utekla půl hodina, a někteří začali přímo vykřikovat na nespolehlivost.
  Řekl jsem si, že slovním „orgasmem“ (vypůjčený termín od jedné moc fajn osůbky) ničeho ti lidé nedocílí a tak jsem se sebral a do vedlejšího města šel pěšky…po čtvrt hodině jsem o dvě zastávky dál do onoho autobusu nasedl.

  Právní stát? Co to je? Další z úchylek lidstva?…Myslíte, že existuje „právní universum“? 🙂

  PS: Díky za odkaz, aspoň něco je na Stezce užitečné
  PPS: Ehm, bez policistů by to nebylo ono. Ztratilo by to ono mytické kouzlo. Škoda, že Hippies jsou mimo kurz dnešní doby :)))

 6. HippiesHippies prošli podle mě bouřlivým vývojem stejně jako celá společnost. Freeteky a rave party jsou „psychedelickou“ kulturou dneška tak jako byli hippies „psychedelickou“ kulturou 60. let. Pro mě je to jedno a totéž, co se pořád někam vyvíjí a proměňuje se. Díky takovým filmům jako jsou Vlasy se z hnutí hippies časem stala všeobecně přijatelná kultura s vlastní škatulkou v mainstreamu, ale vlak jel mezi tím dál… dneska už duní rychlostí 160 BPM a víc. Jinak ale i na Czechteku potkáš spoustu lidí v hippie stylu… :-))

 7. Panta rheiPravda. Přesto, mi příjde přirozenější psychedelická kultura 60. let než moderní spojení Technologie s přirozeností.
  Rozpor mezi technikou a přirozeností teď zrovna v sobě řeším.

  Stejně tak jednou přejde Wicca…
  Stejně tak jednou přejdou Toltéci…
  Stejně tak jednou přejde lidská forma…

 8. StejněA to, že všechno přejde něco mění na přítomnosti? Myslím, že ani ne.
  Lidi si vymysleli demokratický stát proto, aby se jim spolu žilo líp. Teď a tady. To, že se to jednou změní, je jasné a přirozené, ale přirozené je taky udržovat stávající stav nebo se snažit ho změnit. (obojí vyžaduje vynaložit práci) Netečnost přirozená není ani náhodou. Všechno reaguje se vším. Není ve vesmíru místa, které by se neměnilo.

  Já jsem si vybral demokracii a proto se budu snažit udržovat stávající společenskou strukturu v rámci demokracie.
  Incident na CzechTeku byl právě jednou z demonstrací toho, že demokracie se našim politikům moc nelíbí a že se ji snaží změnit. Já CHCI žít v demokratické společnosti a proto BUDU řvát na celé kolo, že se mi něco nelíbí. Pak mě možná někdo uslyší a možná se přidá. Ale zůstat stát se založenýma rukama cesta není.
  Ano, povznesení se nad přízemní cíle je ušlechtilá myšlenka, ale představ si to, že dostaneš přidělenou práci a bydliště a nebudeš si moc ani prdnout bez povolení někoho. To se pak špatně rozvijí duchovní a morální hodnoty.
  Tady se nabízí jednoduché řešení: Sletět na chvíli z obláčku a začít se angažovat. Nadhled je fajn věc, protože ti pomáhá chápat souvislosti. A kdo vidí odkud a kam vedou nitky, může za ně tahat. A to, že mám moc, mi dává povinnost zodpovědně ji použít. A podle mě dívat se, jak se mi pod nohama hroutí systém, který je fajn a dává mi obrovskou svobodu, v něco hodně nepříjemného, zodpovědné není.

 9. ZahradaDíky, tento můj názor vznikl při bližším zkoumání Nietzcheho. Ještě mě zbývá Kant, Schopenhauer a Wagner(o kterém Elijah furt básní)
  Uvidíme jak se to pobije s wiccou ;-p

 10. TroiDlouho jsem nevidel takhle naivni/a dobre pochvaleny(neber prosim jako urazku) clanek.Chlapce demokacie uz je davno mrtva a nikdy nic jako demokracie neexistovalo, je to jen jedna z dalsich iluzi.

 11. Zahrada…ale tentokrat je to urcite, urcite naposledy, naposledy, naposledy ale opravdu naposledy.
  To znamena, kdy bude pokracovani?

 12. StrážceDemokracie možná opravdu nikdy neexistovala, ale zde podle mě nastupuje relativita vnímání. Vem čtverec a řekni, že je kulatý. Pokud ti všichni uvěří a začnou to používat, ta čtverec BUDE kulatý, ať už je to sebevětší blbost. Prostě se posune význam slova kulatý. A stejně tak už nezáleží na tom jestli demokracie existuje nebo existovala. Důležité je udržet TO co nám dává takovou svobodu, kterou chceme. Pokud bychom měli komunismus a budu mít stejnou svobodu tak ať ho máme. Ve výsledku je jedno co to je a jak se to jmenuje, ale záleží spíš na celkových dopadech na lidi.

 13. ….Já souhlasím s Troiem. Je jedno jak to nazveš, ale systém, co tady dneska máme, nám umožňuje obrovskou svobodu a možnosti podílet se na společenském dění. A není to iluze, je to skutečnost. To my sami jsme ten systém tvoříme a jsme za něj odpovědní…proto, pokud někdo porušuje jeho zásady, je důležité, když se lidi ozvou. Když to necháš plavat, cestičku k moci si najde skupinka nějakejch magorů a máš po ptákách…

 14. Troi a TpmTpm:Ta skupinka magoru tam uz je.Akorad treba u nas, to neni jeste tak desive jako v USA , ale „verim“, ze postupem casu se dopracujeme na jejich mutaci toho, co nazyvaji demokracie.

  Troi: Mno chybicka se vloudila, ctverec nebude kulaty, jen ta spousta lidi je dost hloupych na to aby uverili neci verzi/nebo iluzi(neschopnost vlastniho usudku/uvazovani?).Pokud jsi myslel, ze by vsichni uverili najednou ve stejny okamzik, tak ver ze se stejne najde aspon jeden, co tuto tezi neprijme(mysleno aspon jeden, ktery prezije/zustane…..viz. teorie matrixu).
  Zaroven tato debata mne prijde totalne neplodna(tento zpusob debaty by mohl byt i relativne nekonecny).Z me strany ji ukoncuji a doufam, ze nebude pokracovat.

 15. Pan Troi and Pan ZahradaTo Troi: Doporučuji Husserla. Poté co si jej přečteš mi povídej něco o demokracii jako jediném popisu světa (vlastně o čemkoliv, v čem je možnost vidět to, čemu se stojí věnovat). Zabývá se skeptickou gnoseologii…
  Zahrada: taky pravda. Možná budu již tichý jak kamínek na cestě:)
  Oba: Já vám neberu vaše postoje. Naopak je krásné, že existuje tolik různých názorů a dle mne neexistuje nic jako jediný pohled na svět. Problém nás Všech je, že jsme od mala vychováváni v jediném popisu světa (kdo by chtěl naznačit, že Castanedu přejímám nekriticky, mýlí se. Přistupuji velmi kriticky, ale prožitek jiných popisů je „jiný“. Asi je to mou přirozenou „schyzofrenií“.)
  Každý z nás přijal nějaký z popisů, který se odvijí od onoho kolektivního popisu. Jsou jak děti Velkého jediného poznání. Přitom mi tu u každého (mne nevyjímaje neb jsem na začátcích cesty) chybí vědomí, že tu existuje vždy něco víc, co nevidíme. Vesmír je složitý a tajemný a furt se jej snažíme interpretovat, aby se to hodilo k naší „pravdě“.
  S prominutím, někdy mi příjdete natvrdlí 😀 (popravdě řečeno sebou jsem znechucen stejně, by ještě víc, vždyť vy, „Chudí duchem“ odmítáte mou pravdu, která jistě musí být jediná:D) Chybí mi tu flexibilita a vidím jen zaujatost jednou stranou mince…
  Zahrada: Ale zpět k prvotnímu příspěvku. Neměl bys jako wiccan dodržovat premisy svého směru ve všech situacích a pohledech?
  Jinak jestliže došlo k nepochopení a k doměnce, že stojím za názorem, že jedině nadhled a odstup je správný, omlouvám se. Doporučuji přečíst příspěvek ještě jednou (to první je bagatelizace, abych narušil jednostraný názor. Druhé je úvaha založená na premise karmy a situace Czechteku.)
  Oj…Ale jsou tu zajímavé vhledy…bylo by dobré si na tato témata udělat seanci u dobrého vína:D

 16. Cornelius a StrážceCornelius:
  Co jsou pro tebe „premisy wiccanského směru“ a čím jsem je porušil? Jinak ale připouštím možnost, že se uplatňuje to, co nazýváš „karmou“. Může být. Jenže pak se dostáváme na indiduální úroveň. Nic to navíc nemění na tom, jaký z toho všeho mám pocit. Jak říká TPM, lidi by se měli ozvat, když se jim děje bezpráví.

  Strážce:
  No… já myslím, že když lidi nebudou říkat, co se jim nelíbí a když už náhodou ano, bude se to považovat za (jak říkáš) naivní, pak se tam dopracujeme opravdu rychle. Myslím, že podobné postoje, jako je ten tvůj, jsou pro tento trend naprosto ideální.

 17. ZahradaPremisy jsou, pokud nedošlo k mému zmatení pojmů, předpoklady.
  Předpoklady na nichž stojí Wicca jsou mimo jiné víra v převtělování a trojný zákon, nemýlím-li se. Dálší premisou by mohla být víra v existenci dualistické povahy vesmíru atd. Jsou to předpoklady, na nichž se systém Wiccy stojí. Stejně tak např. je premisou na nichž by stál názor Ateismu je, že žádná vyšší síla není.
  Porušit jsi je mohl např. tím, že se „zastáváš“ „chudinek“ z Czechteku, však premisa „wiccy“, specifičtěji řečeno předpoklad karmy, praví: „vše špatné se třikrát vrátí.“ Tedy na tomto předpokladu si pokládám otázku:“Děje se tu bezpráví, když se mi stane něco „zlého“? Odpovědět si pod vlivem Předpokladu karmy však musím: „Ne, neděje, neb se mi jen třikrát něco vrací. Splácí se mi dluh z minulosti.“
  Bojovat proti bezpraví tedy znamená přehlížet předpoklad karmy a bezdůvodně proti něčemu bojovat.
  Vždyť dochází jen k vyrovnání karmy. Vlastně bychom jim mohli poblahopřát, že jejich karma je po trojitém úderu obuškem vyrovnanější a jsou blíže osvícení. 🙂

  V celé diskuzi vidím jednu podstatnou chybu a to tu, že se usilovně džíte předpokladů, že právo, stát a bezpráví (a další podobné věci) existují. Jsou to však jen umělé konstrukty, které stvořil člověk, jehož poznání není dokonalé.
  A jelikož se držíte těchto konstruktů, není divu, že z toho existují nějaké pocity.

 18. Souhlasím !Quote:V celé diskuzi vidím jednu podstatnou chybu a to tu, že se usilovně džíte předpokladů, že právo, stát a bezpráví (a další podobné věci) existují. Jsou to však jen umělé konstrukty, které stvořil člověk, jehož poznání není dokonalé.
  A jelikož se držíte těchto konstruktů, není divu, že z toho existují nějaké pocity.
  Cornelius

  Co k tomu vic dodat?Nema cenu abych odpovidal Zahradovi.Cornelius uz to udelal i za me.A taky to vypada, ze je jediny, kdo pochopil,co se snazim rict/ a nebo ma podobny nazor.

 19. pravidla a právoSouhlasím s vámi, že je to umělý konstrukt, kterému chybí hmotná podstata. Nicméně životní realtia je taková, že chceme-li v tomto světě společně bez větších problémů existovat, měli bychom se snažit společná pravidla a právo respektovat – ať už se jedná o zákony či lidská práva. Otázka jejich umělosti a existence je otázka filozofická a tudíž sama o sobě k ničemu. Pro mě jsou pravidla a zákony (včetně lidských práv) svaté a snažím se je vždy dodržovat dle svého nejlepšího svědomí a nejlepších možností. Dnes odpoledne si proto například půjdu koupit lékárničku do auta. A sice z toho důvodu, že patří k povinné výbavě vozidla podle vyhlášky 341/2002 Sb. Když budu filozof jako vy a řeknu si, že mě právo nezajímá, může se stát, že dostanu od policajtů pokutu. Chci pak takové chytráky vidět, jak příslušníkovi vysvětlují, že vyhláška 341/2002 Sb. o způsobilosti vozidel, je konstrukt. Ještě drsnější příkald je, když jste u nehody a z někoho tam cáká krev – vy nemáte předepsanou lékárničku, protože na zákony a pravidla kašlete – jsou pouhým konstruktem. Sice to zní hezky a strašně chytře, ale životní realita kašle na filozofii. Budete se asi divit… ale právě Wicca mě tohle naučila. Ano… jak říká Cornelius, existují paradigmata a teoretické koncepty. To, co jsem se ve wicce zatím naučil, je nenásledovat teoretické koncepty, ale reálnou situaci. Proto je sice hezké mudrovat nad tím, že zbití účastníci měli špatnou karmu a tak dostali nářez, ale realita je taková, že to, že se takovéhle věci dějí, je neomluvitelný xindl. A podle mě, kdo ke zlu mlčí, sám zlo tvoří.

 20. A jsem u toho zakopaného psa.
  Toto přesně vystihuje jeden z mnoha způsobů vnímání reality běžného moderního (dle Dona Juana natvrdlého) jedince. 😀

  Filosofii dlužíme za všechno. Heslem dneška je:Filozofie je mrtvá. Pravdou je, že se ji jen zacpávají ústa a některým myšlenkám se pohrozí jejich nemorálností a absurditou i když jsou založené na čisto čistém poznání a abstrahování. Blokuje ji pohodlnost a předsudek. Vždyť od malička jsme vedeni:Todle je správné, todle ne. A věříme tomu a pak nás ani nenapadne zamyslet se, proč je to dobré či špatné. Filozofie je jednou z cest do neznáma a za poznáním. Stejně jako poezie. Magii považuji za praktickou filozofii.

  Jeden z citátů o Filozofii zní: Filozofie je v praxi nepoužitelná, ale v situaci, kdy nám hrozí pád nezbytná.

  Zahrada: K příkladu. Nelze být na každou situaci připraveno předem. S tím zákony a pravidla počítají. Když se ocitnu v ději nějakého děje, budu jednat z vlastního popudu a vlastního srdce (tím nemyslím symboliku lásky, ale soulad mého jednání s mou osobou). Když bych byl svědkem nehody (a mohlo by se mi to stát třeba tak, že bych šel kolem pěšky či na kole a lékárničku neměl) snažil bych se asi pomoci, protože to považuji za správné. Ne protože to stanovuje paragraf XY v bodě 3000000 odstavec Zeta. Konal, bych protože tak bych to cítil. Zákon nezákon. Todle je lidství, ne zákony.

  Post Scriptum: Ještě jednou pro jistotu upozorňuji, že premisy Karmy jdou mimo mne, stejně tak s reinkarnací. Událost Czechteku mi nezpůsobuje ni hnutí brvou, protože mne to nezajímá.
  Zajímá mne podstata.

  Post Post Scriptum: Parafrázoval bych ono:kdo ke zlu mlčí, sám zlo tvoří na Kdo nekoná dle vlastního srdce, sám si sobě zlo tvoří. (O existenci zla bychom mohli vésti dlouhou diskuzi) Jestliže považujete za důležité protestovat a odvolávat se a je to cestou vašeho srdce, je to v pořádku. Stejně jako je v pořádku, když z toho budu mít srandu neb je to strašné plýtvání energií, která mohla být využita mnohem tvořivěji.

 21. Don JuanMně napadá, že Don Juan to řekl mnohem víc zaobaleněji…. Asi by moderní vnímání přirovnal k člověku jenž hledí do prdele krávy a bez toho, že by jej napadlo se rozhlédnout si říká:“…Jo! Todle je realita…“ 😀

 22. Pravidla a právo…Naprosto souhlasím se Zahradou. Corneliův „karmický postoj“, mi přijde až příliš pohodlný. Zkus si Cornelie sám sebe představit, jak tě třeba mlátí vobuchem nějaký vymaštěný týpek, protože si dejme tomu řekl na ulici, že se ti líbí pěkný holky a on to pokládal za nemravné…budeš mu za to děkovat, protože právě dochází k vyrovnání karmy? Já myslim, že ne…Já myslím, že bezpráví je a existuje, tady v našem světě, ikdyž je to v podstatě jen pojem, tak svými činy jsme mu dali skutečný obsah. A bojovat proti němu?….to sakra vůbec neni bezdůvodný…představ si všechny ty malý děti co po světě chcípaj hladem…necháme to jen tak, vždyť se jim jen vrací karma, že jo…jestli za něco stojí bojovat, tak jsou to právě tyhle věci a…promiň mi ten výraz…v podobnejch případech ti na karmu seru…
  Ze Zahradova posledního příspěvku bych jen vytáhl úsek, se kterým se naprosto ztotožňuji a myslím, že je z něho nejdůležitější…
  „To, co jsem se ve wicce zatím naučil, je nenásledovat teoretické koncepty, ale reálnou situaci. Proto je sice hezké mudrovat nad tím, že zbití účastníci měli špatnou karmu a tak dostali nářez, ale realita je taková, že to, že se takovéhle věci dějí, je neomluvitelný xindl. A podle mě, kdo ke zlu mlčí, sám zlo tvoří.“
  …aneb: „Pro triumf „zla“ je nezbytné, aby „dobří“ lidé, nic nedělali.“
  Možná můžete říct, že něco jako dobro a zlo neexistuje, ale člověk prostě musí volit v určitých situacích co se mu dobré a nebo zlé zdá….a nestranný „karmický postoj“ mu v tom moc nepomůže.

 23. For you, my TPM:D
  ————————————
  V předchozím mém příspěvku: Post Scriptum: Ještě jednou pro jistotu upozorňuji, že premisy Karmy jdou mimo mne, stejně tak s reinkarnací.
  ————————————
  Dle toho bych jen prohodil ty uvozovky a vyměnil slovo na „Corneliův“ karmický postřeh.(Postřeh ani v nástinu nepromlouvá o tom jak konám či smýšlím) Doporučuji přečíst ještě jednou a pozorně.

  Hm. Uvažovat nad tím, co bych dělal kdyby cosi, je zbytečné a hlavně je to pitomost. Kdyby – chyby. Neděje se to.

  Ale naposledy – je to tak dva tři roky zpátky mi hrozilo jisté menší zmrzačení od takové mírně „agresivní“ skupiny. Nakonec mne táhli na pivo 😀
  V situaci je třeba vskutku odložit přemýšlení nad tím, která definice a který postup je nejpřesnější a nejsprávnější. To by mi taky mohla utéct ona příležitost jednat. Ale když jednat, tak je dobré předem vědět, proč tak jednám, k čemuž je třeba mít ony „teoretické“ znalosti. Praxe a Teorie tvoří jedno…Ani nekonečné přemýšlení, ani zbytečné a nepodložené chování není dobré. Síla je ve spojení protikladů.

 24. For you, my Cornelius…Stala se malá chybka, a to, že jsem svůj příspěvek dopsal a odeslal dřív, než jsem si přečetl tvůj poslední příspěvek. Proto he ber jako reakci na tvůj předposlední příspěvek (doufám, že to chápeš:-)) kde je…cituji:
  Porušit jsi je mohl např. tím, že se „zastáváš“ „chudinek“ z Czechteku, však premisa „wiccy“, specifičtěji řečeno předpoklad karmy, praví: „vše špatné se třikrát vrátí.“ Tedy na tomto předpokladu si pokládám otázku:“Děje se tu bezpráví, když se mi stane něco „zlého“? Odpovědět si pod vlivem Předpokladu karmy však musím: „Ne, neděje, neb se mi jen třikrát něco vrací. Splácí se mi dluh z minulosti.“
  Bojovat proti bezpraví tedy znamená přehlížet předpoklad karmy a bezdůvodně proti něčemu bojovat.

  …z toho se mi nezdá, že by permise karmy šli mimo tebe.
  Jinak s názorem o propojení teorie a praxe s tebou opravdu souhlasím…

 25. ZahradaOhledne lekarnicky se tu nabzi skromny dotaz.A ty ji kupujes kvuli tomu, ze kdyz ji nebudes mit tak dostanes pokutu nebo abys pripadne mohl pomoct cloveku/nebo jinemu jedinci v ohrozeni?(asi odpovis pomoct cloveku, ale jen ty sam vis jestli je to pravda)

 26. filozofieCornelius:
  Filozofie je krásná, pokud je zemitá a máš jí máš v těle, v krvi a ve svých skutcích. Taková má skutečnou hodnotu a v okamžicích, kdy hrozí pád, je skutečně nezbytná. Naprosto s tebou soughlasím. Myslím si taky, že když někomu nějaká filozofie opravdu přešla do krve a do života, tak se to pozná mimo jiné tak, že o ni přestane mluvit. Rozebírání Czechteku z hlediska konceptu karmy a popírání hodnoty hranic a pravidel na základě knih Carlose Castanedy mi připadá spíše jako vzdušná a roztěkaná filozofie hlavy – což tedy (pardón) já osobně považuju za smetí, které je nepoužitelné nejen v životě, ale o to víc v situacích, kdy hrozí pád. Nicméně na druhou stranu… hlava je jednou z cest, kudy do našeho života filozofie proudí a ze smetí se posléze někdy stává velmi zemitá potrava. 🙂 Což je mimochodem mnohem víc žádoucí, než toto smetí trousit v diskuzích o obyčejných věcech – mimochodem to taky úzce souvisí s významem Mlčení v magické praxi. V Knize stínů je k tomu jedna pěkná věta, která říká asi tolik, že člověk by neměl mluvit o svých „nejzažších“ filozofických poznatcích a teoretických vývodech, neboť hrozí, že při tom vyzvrací své jídlo dříve, než bylo zcela stráveno.

  TPM:
  Mluvíš mi z duše.

  Všem:
  Mimochodem moc děkuju za vaše příspěvky. Nečekal jsem, že tento článek rozproudí tak neobyčejně plodnou a zajímavou diskuzi.

 27. TpmA právě proto se později zmiňuji o tom, že ta premisa jde mimo mne.
  Vpravdě, taky toho spoustu nečtu. Třeba jsem nikdy nečetl tenhle příspěvek 😀

  A když už v kládám Donu Juanovy do úst slova, tak bych měl něco říci i ve vztahu ke mně.
  😀 řtinvez i mánz oh áJ. uvalh ličrts jeň od mesj áJ, kedaz ívark net an etíčuč yV ocmítaZ 😀

  To je zas textu:D

 28. Tpm+zahradaQuote:….“Pro triumf „zla“ je nezbytné, aby „dobří“ lidé, nic nedělali.“ …..

  Tpm+Zahrada

  Tohle je pekna hloupost.Uz jenom urceni dobreho a spatneho cloveka je defacto nemozne.Ted snad jen doplnit: „Filozofie je mrtvá“.

 29. StrážceMáš pravdu v tom, že dobro a zlo jsou relativní pojmy. Ale není přece zase tak těžké přijít na to, co se jimi v každé konkrétním případě myslí, ne? 🙂 A potom je ta věta nejen smysluplná, ale i pravdivá.

 30. StrážceMáš pravdu v tom, že dobro a zlo jsou relativní pojmy. Ale není přece zase tak těžké přijít na to, co se jimi v každé konkrétním případě myslí, ne? 🙂 A potom je ta věta nejen smysluplná, ale i pravdivá.

 31. StrážceMáš pravdu v tom, že dobro a zlo jsou relativní pojmy. Ale není přece zase tak těžké přijít na to, co se jimi v každé konkrétním případě myslí, ne? 🙂 A potom je ta věta nejen smysluplná, ale i pravdivá.

 32. ZahradaTak rovnou napis, kdo byl podle tebe zly a kdo hodny at se bavime konkretne a k necemu se nakonec dostaneme

 33. ZahradaPoopravil bych ten komentář. Když někomu filozofie přejde do krve a do života, začíná dle ní jednat. Prosakuje jak činy, tak ústy. Je v souladu neb vžitá filozofie a tělo se stávají tímž. O mých činech se ví houby, natož co při nich prožívám;)
  Nerozebírám článek na základě knih Carlose Castanedy. Používám Wiccanskou premisu na Článek o Czechteku napsanou jedním Wiccanem. Referenční rámec mi samozřejmě poskytuje celková má lidská zkušenost, tedy nejen knihy Carlose Castanedy, které nakonec používám jen jako ukazatel a příklad možností různých vnímání (a to až někde po prvním poločase), dále také poukazuji na Husserlovu Fenomenologii.
  Filozofie obsažená v Castanedovkách je velmi kouzelná a neustále mne okouzluje. Neustále nacházím nové vhledy (ostatně se zabývá nekonečným vnímáním). Přijmout Učení Nagualů je velmi svízelné. Vždyť mluví o tom, že cokoliv přijmout jako popis světa je zavádějící a chybné. Nemůžeš po mně chtít, abych během roku a půl přijal a do sebe absorboval vědění Mexických čarodějů 😀 Tedy mé psaní je víc v souladu s Nagualismem než se může zdát.

  K mlčení v praxi to je zas jen jeden z popisů světa 😀 Člověk o svém nejzaším vědění nemluví, protože pak už chybí slova. Některé zážitky a pocity přímo ovlivňují cosi uvnitř.

  Pak je tu ovšem možnost na základě asociací odvodit, že už je toho na Tebe moc a přeješ si klid. Staniž se&

  Poslední post Scriptum: Velice Ti děkuji, že jsi ten příspěvek napsal. Dal jsi mi možnost chytit se příležitosti a rozproudit diskuzi :D:D:D Máme teď aspoň všichni slovní orgasmus (ne, jenom já:)

 34. ZahradaJak rika jeden muj znamy : „Vzdy je snadnější říct, proč něco nejde, než dokázat, že to jde/udělat to“.
  A tímto se loučím, posledním příspěvkem ztratila debata smysl.

  P.S: …zijte blaze……

 35. JejdaVy jste se teda rozjeli. Jak to tak čtu, tak se v tom začínám pomalu ztrácet. Na jednu stranu vím o čem píšete a na druhou stranu mi to uniká.

  Já vím, že pořád prudím s tou druhou stranou, ale zajímal by mě váš názor.

  Kdybyste vy, byli na Czechteku, v domnění, že skutečně jste na té pronajaté louce a přišly by stovky policajtů, že máte okamžitě odejít, ODEŠLI by ste, nebo byste se na policajty vrhli, jako spousta jiných účastníků?

  Já bych se s policajtem ani nehádala, natož abych na něho útočila. A co VY?

 36. EolinPodle toho, co vím, tak spousta lidí se pokoušela utéct, jiní seděli na zemi a čeklai co bude a jiní se bránili aktivně. Já osobně bych se snažil sehnat lidi, co tam jsou se mnou a zmizet co nejrychleji. Což prý mimochodem zrovna taky moc dobře nešlo, protože během zásahu odpojili mobilní sítě v celé oblasti.

 37. Strážce:
  nějak mi uniká smysl tvého příspěvku…

  Eolin:
  Já bych rozhodně na nikoho neútočil, pokud bych neměl dobrý důvod…což v tomto případě není. Jsou i jiné cesty jak bojovat proti „bezpráví“…a to je myslím právě smyslem tohoto článku.

 38. EolinPodle toho, co vím, tak spousta lidí se pokoušela utéct, jiní seděli na zemi a čeklai co bude a jiní se bránili aktivně. Já osobně bych se snažil sehnat lidi, co tam jsou se mnou a zmizet co nejrychleji. Což prý mimochodem zrovna taky moc dobře nešlo, protože během zásahu odpojili mobilní sítě v celé oblasti.

 39. TpmReagoval jsem na toto: „….a nechce se mi to opakovat“.Pokud budes trochu chtit je to cast textu z prispevku Zahrady, ale ted uz nechci reagovat dale k tomuto tematu.Takze budes-li chtit reagovat muzes , ale reakci z me strany tim neziskas.

 40. Některý věci mě serouNe že by mě sralo, když někde někdo dostane přes držku. Po několika bitvách s místníma náckama je mi jasný, že některý lidi jsou prostě násilnický od přírody a nic s tím neuděláš. Faktem na druhou stranu je, že jsem je provokoval-já totiž nemám holou hlavu a ještě ke všemu mám vousy. A to je přesně ono, lidé jsou tu netolerantní k odlišnostem. Lidi, co vypadají trochu jinak, nebo dělají něco neobvyklého, jsou na tom špatně, na tomto místě nemluvím o zdravotně postiženejch, protože to je katastrofa sama o sobě. Lidi jsou tu prostě kurwy! Když uvážím základní principy fungování demokracie, tj. volená vláda odráží názory a vůli obyvatelstva a fakt, že většina lidí tu chce ,,krev a šroubky“, pak je imho vše v pořádku a demokracie funguje korektně. To, že na tento systém fungování místy překračuje normy, které sám utváří, je sice komplikace, ale nepodstatná, neb normy je možno modifikovat. Většina lidí v této zemi jsou brutální hlupáci. Jaká asi pak může být vláda…že. Když tak vidím názory některých tzv. ,,obyčejných“ lidí (tím myslím onu dělnickou třídu – pozor, já rozlišuji mezi řemeslníkem a dělníkem – dělník je člověk, kterýmu když dáš palici, že má do něčeho mládit, tak za pět minut přestane dělat cokoliv, neb zlomí násadu), tak mám takovej pocit, že je fakt něco špatně, neb vláda by měla vypadat VÝRAZNĚ HůŘ!

  Na adresu demokracie jen dodávám, že pokud je mezi třema jen jeden inteligent, nikdy nesmí dojít k hlasování. Demokracie je však na hlasování založená… Logický důsledek je zřejmý. Pokud aplikujete demokratické principy na obyvatelstvu, kde jsou inteligenti v menšině, pojede to s velkým řevem do prdele. Faktem na druhou stranu je, že bez demokracie inteligentní obyvatelstvo nevychováte, čili každá demokracie bude mít na svém počátku velmi brutální období. To se děje právě teď tady.

  Vládnout se musí člověk naučit. Je celkem jedno, zda vládnete celému státu, nebo zda šéfujete nějakému občanskému sdružení, nějaké firmě nebo její části. Jeden chybný krok a máte co napravovat. A pokud má demokracie znamenat, že si lidé mají vládnout sobě a ještě prostřednictvím zástupců…vyžaduje to hodně zkušeností…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *