Přednáška: Slovanská mytologie, 16. 1.

Již zítra můžete v Brně navštívit přednášku o slovanské mytologii.

 

Přednáška 16. 1. 2009, Brno

 

Pohanská Federace – Česká republika a Rodná víra pořádá přednášku

Slovanská mytologie – bohové, démoni, magie a slavnosti našich předků

Přednáší Svjatoslav – Mgr. Jiří Mačuda.

Zdá se, že dnes si již mnozí z nás neuvědomují odkud přišli jejich praotcové a v chaotické multikulturní společnosti zapomínají na jeden prostý fakt – že jsou Slované. O duchovním životě našich předků však víme celkově velice málo. Přednáška Mytologie Slovanů se nám pokusí alespoň částečně přiblížit kosmogonické mýty, svět dávných bohů, duchů a pohádkových démonů, kteří ovládali přírodní živly, vegetaci, osud člověka i čas. Zavede nás do časů, kdy v obydlích starých Slovanů sídlili domácí skřítkové a úcta ke stromům, zvěři i veškeré přírodě, včetně dávno zesnulých předků, byla neodmyslitelnou součástí každodenního života. Kouzlo této pradávné víry, magie a obřadnosti zůstalo částečně uchováno v lidové tradici všech slovanských národů, ke kterým samozřejmě patříme i my samotní. Přestože dnes masová média zastínila kouzlo duchovního chápání světa našich předků severskými germánskými mýty a keltskou magií, bohové starých Slovanů nezemřeli a dodnes žijí ukryti hluboko v našich srdcích i duších. Vydejme se proto po stopách hromovládného Peruna a za mýty starých Slovanů.

Přednáška se bude konat dne 16. ledna 2009 v 19:00 v prostorách Esoterické čajovny a kavárny Světluška v Brně, Dominikánské nám. 4/5, vstupné je 70 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *