Vraťte nám iluze!

Tak by se zhruba daly charakterizovat některé tématické články z poslední doby a ohlasy na ně.


K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval nedávno zveřejněný článek na Eastwicku, který pojednává o archetypu, mýtu a především o některých výzvách na cestě duchovního rozvoje. Baraka doslova uvádí: Začátek je popsán jako pocit rozštěpení a vzdalování se od běžné reality. Což je přesně ono první stádium, které leží někde mezi začátkem cesty a tím, co Baraka dále popisuje jako: Prudké odtržení a regrese zpět časem, do minulosti, do dětství a osahat si zpět svoje stará zranění či jiné traumatické události a já bych to popsal jako první konfrontaci se skutečností.

Sama o sobě je tato část cesty úplně normální. Není ani dobrá ani špatná. Velmi charakteristickým projevem je ona okázalá duchovnost, ve které je všechno pěkné, krásné a plné světla. Lidé v tomto stádiu běžně komunikují s bytostmi světla, kladou důraz na bílou magii, stávají se vegetariány nebo vegany, hojně navštěvují čajovny, mluví o lásce a dobrotě, usilují o svou vlastní dokonalost a sní o tom, že vyléčí svět. U čarodějníků se toto stádium projevuje mimo jiné tím, že považujeme Bohy za absolutně dobré a hodné bytosti, sami sebe považujeme za hodné čaroděje, věříme na šest milionů upálených čarodějnic a jsme přesvědčeni o tom, že "samozasvěcením" jsme se stali následovníky tradice staré 20 000 let. A protože chceme mít všechno pěkné a čisté, slovo čarodějnictví se nám nelíbí a stydíme se za něj. Raději si tedy pro svou cestu vybereme slovo Wicca, protože zní mnohem lépe a duchovněji.

Obvykle stojí na začátku tohoto stádia náhla inspirace knihou nebo internetovými stránkami. Což je naprosto přirozené a v pořádku. Velmi často člověk identifikuje své vlastní já se slovem wiccan nebo wiccanka, čímž si dá svoji duchovní nálepku a vytvoří si iluzi, díky které se nemusí konfrontovat sám se sebou. Vzdaluje se od sebe samého a od své celistvosti. Toto může navíc ještě stvrdit obřadem samozasvěcení, který může být co nejjednodušší, pokud možno bez větší vynaložené námahy. Velmi účinným způsobem, jak se ještě více vzdálit sám sobě, je založení internetových stránek nebo weblogu, kde lze velmi pěkně deklarovat svou novou identitu a s pomocí čtenářů svou iluzi důmyslně upevňovat. Obzvláště silný bývají tyto projevy ve složitých životních obdobích, kdy si člověk musí budovat svou vlatsní osobnost a překonávat různé obtíže života. Což bývá samozřejmě nejčastěji v pubertě a prý také v krizi středního věku. Nemluvím o tom ale proto, abych tyto naprosto přirozené věci odsuzoval. Chci jen říct, že takové věci existují a není potřeba se jim posmívat, ani je kritizovat. Život už je prostě takový.

Takové věci se stávaly, stávají a budou se stávat všude a vždycky. V čem je ale problém? Rozhodujícím momentem bývá okamžik konfrontace s realitou. Protože Bohové slyší naše hlasy, když jim říkáme, že se chceme učit a kráčet po cestě čarodějství, dříve nebo později nám připraví situace, kdy dostaneme šanci svou iluzi překročit a dotknout se sami sebe. Subjektivně takovým situacím říkáme různě (problém, průšvih, zoufalství), ale impuls přichází vždy z venku. Dříve nebo později se nám stane něco, co nás nutí přehodnotit pohled na sebe samotné. Někde si třeba přečeteme, že to, co děláme je sice fajn, ale Wicca je něco úplně jiného. Nebo nám někdo řekne, že magii lze vážně praktikovat až tak po dvacátém roce věku, kdy už člověk ví o životě aspoň něco. Nebo se nám stane, že nám někdo nemilosrdně vytkne věci, které děláme špatně. Popřípadě se nám stane úplně jiný průser, který si třeba připravíme sami.

V každém případě na cestě hledajícího je to doslova šokující a velmi nepříjemná zkušenost. Něco zvenku totiž jaksi nezapadá do té iluze, kterou jsme si o sobě vytvořili. Setkáváme se s něčím, co třeba vůbec nemusí být namířeno proti nám, ale protože to nezapadá do našich snů, vnímáme to jako útok a křivdu. Bývá to jako na tarotové kartě Věž, kdy z oblohy sjede blesk a stavba se pod jeho úderem rozsype na kusy – možná. Nyní záleží totiž na nás, jak se k takové výzvě postavíme. Můžeme tuto lekci přijmout, přehodnotit pohled na sebe samotné a s novým elánem pokračovat na cestě, neboť díky ztrátě iluzí se nám otevřely nové obzory. Je to trochu jako když si člověk myslí, že už je na konci cesty. Ale je to jen jeho iluze, která mu brání vidět dál. Když si myslíme, že už jsme dokonalí velcí wiccani a můžeme vyučovat ostatní, ve skutečnosti si tím přehrazujeme svůj vlastní vývoj. Když přijmeme impulz z venku a necháme si tu zeď zbořit, teprve pak můžeme udělat další krok. Respekt k životu, sami k sobě a ke skutečnosti – to mohou být společníci, kteří se k nám mohou v tuto chvíli připojit. Díky tomu, že jsme dokázali sklonit hlavu před skutečností, přijmout realitu a přestali jsme se před nimi schovávat, stávají se z nich naši mocní spojenci. V další části cesty nám budou pomáhat a stanou se naši nezbytnou nutností. Na cestě za stádiem iluzí totiž leží výzvy, nad kterými bez těchto průvodců nelze zvítězit…

Ještě je ale druhá možnost. S láskou k takovým lidem, ale zcela bez soucitu, je třeba říci, že mnozí si tu zeď raději nechají a brání si jí stůj co stůj. Takové chování připomíná malé děti, které dupou a křičí "a ne a ne a ne a ne!". Jejich iluze je příliš cenná, než aby si ji nechali narušit. Je pro ně tak moc důležitá, že ubližují, kopou okolo sebe a vztekají se, jenom aby se svého obrazu nemuseli pustit. Výzvy a průšvihy se mohou opakovat v různých obměnách a nic to nepomáhá. Buď takoví lidé potřebují opravdový problém, aby pochopili váhu života a v kontrastu s ní uviděli marnost toho, co si doteď o sobě mysleli a za co se sami před sebou schovávali. Takoví často svou cestu opustí neboť ji nedokážou oddělit od své iluze. Nebo prostě patří k těm, kteří ten krok udělat nedokáží a v tomto životě jim není souzeno se dostat dál, než za stádium vzdálení se od reality, o kterém jsme mluvili na začátku. Pak nezbývá než je politovat. Snažit se jim jakkoliv pomoci je zbytečné. Pomoc neexistuje. Z pasti, ve které ocitli, je vysvobodí pouze hodně velká rána a bolest – větší, než kterou můžeme dát. Kdo jsme my, abychom se snažili někoho poučit o tom, o čem jej může poučit pouze život sám? Jeho váha a syrovost není nic, co bychom mohli blahosklonně přijmout jako král na trůně nebo s čím bychom mohli nějak manipulovat či to snad dokonce vyučovat. Život ve své celistvosti nás přesahuje, je mnohem lepší než dobro, mnohem horší než zlo a my… my jsme jen dětmi Bohů.

4 odpovědi na “Vraťte nám iluze!”

  1. HusťéééNedělal bych z toho problém. Takový ty momenty, který každýmu sestřelí vizi své vlastní dokonalosti, jsou poměrně častý a potřebný. Fakt je ale ten, že pokud má člověk ,,štěstí“ a navíc se zabývá vhodným oborem, může to trvat zatraceně dlouho, než příjde ta první rána. Čím později příjde, tím je to celé horší. Pak už to ale obvykle chodí dost často a pravidelně. (V mém případě tak dvakrát do týdne.)

  2. sestřelyJo… taky mám pocit, že se to odehrává na několikrát. Já absolvoval zatím nejhorší sestřel letos v létě – katarze to byla krutá a moc mi nechybělo, jako člověk bych totálně prohrál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *