Co si myslíte o Pohanské federaci?

A co by podle vás měla Pohanská federace dělat?

Pokud jste četli předchozí příspěvek a přečetli si stránku na webu PFI, kterou jsem včera napsal, napadnou vás možná nějaké otázky či náměty.

Jednu věc bych ale rád zdůraznil ještě jednou. Pohanská federace tak jak ji chápu já není náboženská, výuková nebo náborová organizace, jejíž agendu a vnější tvář tvoří pouze osoby, které ji spravují. Podle mého názoru má tato organizace sloužit členům i ostatním lidem pohanské komunity. Nikoliv naopak! Její hlavním a velmi obecně formulovaným smyslem je komunikace, setkávání, výměna informací a spolupráce. Přání a náměty na konkrétní aktivity by podle mého názoru měly směřovat především od členů a celé scény ke koordinátorům a nikoliv obráceně.

Zkusím uvažovat čistě hypotetický příklad, jak taková věc může (podotýkám – teoreticky může – netvrdím, že to tak má být) fungovat. Jistě si vzpomenete na živou debatu v médiích, která se točila kolem přijetí Euroústavy. Možná si taky vzpomenete, že v navrhované Euroústavě bylo řečeno cosi o tom, že Evropa stojí na křesťanských základech. Pro mě je takové ustanovení v podobném dokumentu něčím naprosto nepřijatelným. Mohl bych oslovit mezinárodního koordinátora (Morganu) nebo svého národního koordinátora stím, že po PFI chci, aby se pokusila dosáhnout zrušení ustanovení, které podle mě za a) lže a za b) je zcela nespravedlivé k našim pohanským předkům. Pohanská federace se pak může jakožto organizace přítomná v mnoha členských státech EU pokusit oslovit europoslance a dát najevo svůj nesouhlas a vysvětlit, s čím mají její členové (občané členských zemí EU) zásadní problém.

Toto je však jen jeden příklad z mnoha. Určitě by se daly vymyslet i nějaké jiné.

Rozhodl jsem se tedy dnes otevřít na svém blogu debatu o tom, k čemu všemu můžeme jako čeští pohané využít existenci Pohanské federace. K tomuto účelu prosím použijte formulář pro komentáře. V rámci debaty jsem také ochoten zodpovědět dotazy k věcným otázkám. Podotýkám, že tato debata je o hledání námětů a o konstruktivní diskuzi. Irelevantní příspěvky typu "PFI je úplně špatná, protože", "Je to všecko trapný" nebo "proč je v PFI ten a ten člověk a ten a ten tam není" budu v zájmu udržení konstruktivní debaty a přehlednosti mazat. Náměty, které se zde objeví, budou dále předmětem diskuze na příštím setkání PFI. Proto pokud budete chtít v této diskuzi pokračovat a zúčastnit se dialogu během osobního setkání, račte se prosím na tento sraz přihlásit.

31 odpovědí na “Co si myslíte o Pohanské federaci?”

 1. 1.) Mě by se líbilo, kdyby PFIcz iniciovala výlety do zajímavých krajiných celků a na místa s pohanskou historií (obětiště, menhiry…) a třeba i centrálně mapovala tímto způsobem za pomoci dostupných zdrojů a fotodokumentace, naši krajinu.
  2.) Kdyby vycházel 4x do roka věstník plný zajímavých informací a článků, na kterém bude pracovat tým lidí a dobrovolníci.
  3.) Kdyby jednou za půl roku vydala PFI „tiskovou“ zprávu o svých aktivitách.
  4.) Kdyby PFI sbírala mýty a pověsti naší země. A třeba taky informace o různých přírodních bytostech.

  Takže…to jsou moje nápady.:)

 2. Organizace a (české) pohanstvíAha, poslala jsem právě něco k Darkenovi. Nicméně zkusím zareagovat zde. Je to názor politicky nekorektní, ale založený na jistých zkušenostech, pozorování a zkušenostech jiných.
  Především ptát se lidí co/na co/co má dělat PFI-cz zní jako dobrá strategie, demokraticky – ale je to nejhorší možná. Proč? Protože, jak potvrdí Eurik, Lorraine a mnozí další, demokracie se prostě v oblasti organizování pohanských aktivit u nás rozsáhle neosvědčila. Hoď mezi lidi otázku „Co budeme dělat?“ a nebude se nakonec dělat vůbec nic. (Komu se to nezdá, doporučuji jednoduchý experiment, např. založit si skupinový weblog a vyzvat lidi, co teda budeme psát, o čem, a kdo to udělá, ať se přihlásí.)
  Samozřejmě, to nese dalekosáhlé nepříjemné implikace ohledně lidské/české/pohanské povahy, které se nám nelíbí (tj. že čeští pohanské jsou neschopní, líní, zbabělí a neschopní spolupracovat…) a proto to nechceme přijmout. Před skoro 200 lety popsal Alexis de Tocqueville mechanismy fungování (americké) demokracie. Ve zkratce demokracie nemůže fungovat, pokud občané nejsou vybaveni určitými ctnostmi, nesdílí společný morální (náboženský, metafyzický) základ, který je pudí k čestnosti, angažovanosti a občanské statečnosti.
  Protože se mnoha z nás demokratický přístup mezi českými pohany těžce neosvědčil, znamená to, že někde tady máme nedostatky. Což je velmi smutné, protože to ipso facto znamená, že pohanství českým pohanům neposkytuje dostatečnou sdílenou morální/metafyzickou/náboženskou platformu, ale nebudu to táhnout až ke zpochybňování pohanství samotného – od toho tu nejsme. (Po řadě návštěv v jiných, křesťanských i mimokřesťanských pospolitostech se školou je však pro mě tento argument čím dál závažnější. Pohané by se skutečně měli jít podívat do „hnusného fundamentalistického sboru mladých evangelikálů“ – třeba na to, kolik času a peněz jsou ochotní do své organizace investovat chudí přespolní študenti, co bydlí v Praze na rozpadlé koleji – dost na to, aby měli na pronájem prostor, moderní techniku atd. A fakt to není tím, že by měli „vymyté mozky“.)
  Co tedy místo demokracie? Autokracie se osvědčila. „Jsme to a to, děláme tohle tohle, podmínky vstupu jsou takové, na, tady je tvůj balíček práv a povinností.“ A lidi se přidají. Skutečně, nabídnout lidem konzistentní záměr/plán, jeho realizaci a do detailu to promyslet je nejlepší šance na úspěch (např. podnikání). Někoho to bude šokovat, ale skutečný obsah vize není zdaleka tak důležitý jako, to, že nějaká je, že lidem nabídneš ucelenou vizi. Podívejme se, jak nabývají na popularitě různé k extremismu tíhnoucí variety pohanství u nás. Kdopak ví, jaká je nejpočetnější česká pohanská skupina?
  Komu se neosvědčila demokracie ať udělá čárku /

 3. DodatekNejhorší jsou ovšem různé hybridní formy autokracie, vydávající se za demokracii. Autokracie musí být důsledná a osvícená a samo sebou, to jsem nezmínila, ji může aplikovat jenom člověk s mimořádně silnou osobní vírou a vizí.
  Pokud mám mít jednu konstruktivní, ale osobní poznámku, tak to je právě – ať už domněle nebo právem – důvod „antizahradismu“ rozšířeného v některých kruzích = dojem, že provozuješ autokracii v rouše demokratickém. Jinými slovy že se budíš dojem, že lidé mohou o něčem demokraticky rozhodovat, ale pak jim ho nějak zklameš/vezmeš.
  Jenom jsem Tě chtěla všestraně povzbudit, že kdyby to byla pravda, tak není třeba žádnou demokratickou zástěrku provozovat, protože je to pěkně prohnilá a pochybná záležitost. 😉

 4. Unavený, ospalý a religionistickou zábavou zničený……musím reagovat. Ona strategie zeptání se, co byste si vlastně přáli není špatná. Kupodivu na podobné bázi vzniklo MS a vyšlo to. a krom toho, již zde TPM uvedl brilantní nápady. Podstatné je totiž zeptat se lidí, kteří jsou iniciativní a kreativní, nikoliv pasivních oveček, lenivých honzíků a venkovanů, kteří umí jen kydat hnůj…
  Ad skupinový weblog. Tak nějak vnímá, že to vzniklo do paměti lidí už od Stezky. Za tu dobu poučen jsme schopni sestavit skupinu lidí vydávajících články, podobně jako http://www.Cavillatio.blog.cz a to na zmíněné bázi….Je to jen o lidech…nic víc.

 5. Demokarcie není ideální ale je to to nejlepší co mámeNemůžu se zbavit pocitu, že Noira vůbec neodpovídá na původní otázku? No nic,…
  Připojil bych se k tomu, co říká Jožka a jen bych doplnil, že by se mi líbilo, kdby to bylo něco ve stylu pohani pro pohany:
  – motivaci pořádání polo přednáškových setkání na témata jenž pohany trápí a mohou jim k něčemu být (otázky niterně pohanské, workshopy, přednášky, rituály atp.)
  Informovat o všem co se na poli českého pohanství děje…

 6. No… já jsem wiccan. Mohl bych české PFI vtisknout svou vlastní vizi, ale ta by byla nutně zatížena mou vlastní tradicí. Ta vize se momentálně hledá a já chci, aby neodpovídala pouze mým očekáváním a názorům, ale určitému průniku… PFI totiž nesupluje lokální aktivity a skupiny, naopak má je podporovat a v maximální míře fungovat na jejich „objednávku“…

  Díky Codymu a TPM za příspěvky k tématu. Uvidíme, kdo se ještě do debaty přidá…

 7. Uvedený příklad není příliš šťastný&
  To, že Evropa stojí na křesťanských základech je PRAVDA. Přečte si třeba Halíkovu knížku Prolínání světů. Nebo se podívejte kolem. Poznáte, že celý svět je odlišný a to, co je v Evropě považováno za civilní vychází z křesťanství. Křesťanství je fakt, který Evropu sjednotil. Nebyly to stovky různých tradic. Předci tu byli, zanechali odkaz, ale rozhodně nejsou základem novodobé Evropy&
  Celý citovaný text působí dojmem narcistického kopání nemohoucího děcka. Strefování se do křesťanství a obřadná masturbace nad odkazem předků podle mě není tím, čím by se mohla Pohanská federace zabývat& Orientoval bych se do budoucnosti- informovat veřejnost a pomáhat hledajícím. Dále souhlasím s názory tmp.

 8. Alcyon:
  Základy křesťanství jsou podle mě láska, odpuštění a sebeobětování. A na tom Evropa nestojí ani omylem. Je to jen věc názoru. … není to třeba šťastný příklad, ale za tím co je tam napsáno, si stojím.

  Každopádně prosím čtenáře, aby se vyjadřovali k věci nebo se nevyjadřovali vůbec.

 9. Myslím, že až takový offtopic to nebyl…. 🙂

  Zahrada: to je na dlouhou diskuzi. Základy můžou být i základy společensky mravní a samotné právní hledisko na věc(zákon-např. monogamie, určení doby dospělosti). Doporučuji Halíka….

 10. Ještě mě napadli nějaké politické, čistě idealistické záležitosti totálně do budoucna:
  Třeba boj za uznání pohanské svatby jako, úředně legitimní svatby.
  Boj za možnost pohanského pohřbu. atp.
  Ani vlastně nevím jaké jsou možnosti dnes…
  Taky bych se do budoucna nebránil nějakým článkům nebo reportážím v médiích, ale myslím, že nejdřív je třeba uklidit v tom našem pohanském domově ten svinčík od toho bahna co tu na sebe házíme…a taky chvíli počkat než vyrostem a dospějem. Obecně si myslím, že by teď bylo lepší soustředit se na vnitřní záležitosti pohanství a prezentovat ho až později.

 11. Vůbec nechápu proč se okolo PFI strhla taková bouře a proto mě omluvte, když příspěvek nebude přímo k věci.

  Přemýšlela jsem k čemu taková organizace? Za tu dobu co v PFI jsem mi nic nedala. Pravda ani já jí jsem nic nedala, ale co jí dát? Jak chtít rozšiřovat pohanství, když jak přesně vystihl Jožka se tu plácáme v bahně.

  Příklad:
  Představte si mladého člověka, který věří ale neví v co. Hledá to co mu je nejblíž. Kam by se mohl zařadit. A ted uvidí nás jak se tu rafem jak psi a přem se kdo je znás lepší. Samozřejmě nevidí do hloubky, ale přebere si jenom ty plky co jsou veřejně vidět. Myslíte, že si řekne jo to je přesně to co hledám?

  Co udělat pro to aby mu PFI na tuto otázku odpověděla ANO?

  – respektovat se
  – být aktivní(věstník, výlety, PFI forum, dát odkazy na PFI na své weby a blogy)

  Není třeba dělat velké kroky při kterých lehce ztratíme balanc. Stačí malé ale jisté.

  Až zvládneme tenhle první nejdůležitější a nejtěžší krok tak pak teprv můžem přemýšlet o přednáškové činnosti a legalizaci svateb a pohřbů(což je skvělá myšlenka).

 12. Naprosto souhlasím s Jožkovým nápadem, prosazování práv a možností pohanů v nepohanském světě je skvělý nápad.

  BTW: Koukám, že spousta lidí očividně nechápe význam slov „k tématu“ a „off topic“.

 13. PFIJá myslím, že PFI by měla fungovat hlavně jako zastřešující organizace, dávající prostor pro různé směry.
  Takže např.pokud bude v PFI zastoupen jako člen někdo z Rodné Víry,může spolu s ním podpořit jejich případné veřejné rituály nebo aktivity. To samé co se týká germánské sekce, wiccanské, witchcraft atd. V podstatě „otevírat dveře“, at už k inspirace, novým poznatkům nebo smělým plánům např.diskusi o pohanských svatbách.
  Každá větev pohanské scény má co nabídnout, jen kdyby trochu občas sklopila hlavu a zbavila se „svého elitářství“ a postoje „já zastupuji to pravé pohanství“.

  Nebo se pokusit o aktivitu, kterou svolal před časem např. Snop na Př.fakultě, velký přednáškový cyklus, komunikovat se všemi směry…Což možná zní jako utopie, ale tímto směrem bych viděla hlavní náplň této organizace.

  B.

 14. Abych se přiznal, tak mi pořád dělá problémy pochopit, o čem ta PFI je a proto mi přišlo jako vyhozené peníze být něčím jako jejím členem. Protože mi připadlo, že mi to v podstatě dá jen to členství jako takové.

  K Jožkově připomínce o svatbách – aby mohli pohani dělat svatby, museli by mít svoji církev – což je v současnosti nesmysl.

  Myslím, že celá situace u nás je vyhrocená tím, že co pohan to individualita a individualista.

  Musím říct, že s Noirou jsem ve spoustě věcí nesouhlasil, ale s tím, co píše nahoře ve svém příspěvku musím souhlasit.

  Demokracie bohužel není to nejlepší co máme, to je jen iluze. Kdyby měla demokracie fungovat, bylo by všechno jen a jen o sáhodlouhých diskuzích a snahách domluvit se. Pokud ovšem chceme najít autoritu je otázka jak a kde ji hledat:)

  Doufám, že se všechno vyvrbí a doufám, že se PFI třeba zaměří i na Moravu

 15. porcování medvědaJestli jsem dobře pochopil zahradovu vizi, jde v podstatě o něco, čemu se slangově říká ,,porcování medvěda“ a PFI by mohla být ta organizace, která z onoho pověstného medvěda urve něco i pro některé pohany. Já se totiž koukám kolem sebe a vidím. Ten příklad s tou evropskou ústavou byl totiž zrovna docela dobře zvolenej.

  V zásadě jde o tohle. Ať už to vezmete z který chcete straný, tak touha lidí po nějakým náboženství je v podstatě poptávka a nabídku na ní podávají různé náboženské spolky. Celé dohromady to je obchod, který může být i výnosným. (Vsugerujeme ti myšlenku, že potřebuješ něco, co se nějak hezky nazve, třebas život věčný. No a toho dosáhneš když…tohle je to místo pro hmotnej zisk. Obvykle to jsou dary pro dotyčnou náboženskou organizaci, zbaveni se majetku ve prospěch všech – ovšem i ty ,,táborské kádě“ měly jakéhosi správce, že…a to je právě ten zisk.) Pokud připustím fakt, že to je obchod, potom jakákoliv forma monopolního postavení může prudce zvýšit moje zisky, čímž se mi otevírá možnost začít se mírně podílet na řízení země, čímž mohu nadále upevňovat svoje monopolní postavení. Přesně tohle nám předvedla římskokatolická církev a historicky prvním závažnějším zásahem proti takovýmu nebezpečí byly josefovy reformy. Mělo to pochopitelně stejnej (jenom delší) průběh jak komunismus, církev s lidskou tváří vyprodukovala kacíře Husa a jiné, pročež bylo ohroženo její monopolní postavení a chtělo to rychlej a ráznej zásah – jezuity. O tom, co byl soudruh Ignác zač, myslím není pochyb – dobyvatel, kterej pochopil potenciál náboženského vlivu. Náboženské reformy ale byly mj. příležitostí, kdy i jiné církve zvedly hlavu. Přesněji řečeno, lidí, co nesouhlasili s řáděním katolíků bylo dost a prostý fakt, že nějaká natroublá církev jím nevezme boha byl silným motivem k založení protipolu, kterej ale po určitý době začal mít stejný ambice, jako ona ,,natroublá církev“. Připadá vám to jako bipolární zmrdismus? Trefa! Je to tak. No a to je nezbytná podmínka k onomu porcování medvěda. To, že se některé církve podílejí na řízení státu, není nic zas tak novýho a popravdě řečeno, toho jsme se nikdy neoprostili. I ten nejneschopnější šaman umí prosadit svoji vůli přes vůli náčelníka. Jinými slovy, tedy tento vliv na řízení státu je oním medvědem a na každým náboženským sdružení je, kolik si toho uchvátí. Pokud totiž neuchvátí nic, tak riskuje, že za pár let uchvátí celýho medvěda jedna jediná náboženská organizace a začnou zas takový srandy jako poviný náboženství (nebo marxismus leninismus, to si můžete vybrat), jediná správná víra (katolická, materialistická, či kýho vejra jaká), naserou se do škol, aby si získali nový následovače atd. To tu totiž nebylo JEDNOU, to tu bylo už VÍCKRÁT a pokud to dopustíme, bude to tu ZAS! (Současný události v Polsku jsou jenom vyvrcholením toho, co se za černej mrak stahuje v celý Evropě.)

  Ještě bych se vrátil k definici pojmu ,,pohan“. Když to vezmu třeba z pohledu křesťana, pak pohan je každej, kdo není křesťan. Když to vezmu z pohledu muslima, tak pohan je každej, kdo není muslim. To je OK, tak se to slovo používá, nemyslím to nějak zle. Takže pokud budu pojmem ,,pohan“ šermovat bez nějakýho konkrétního úhlu pohledu, pak bych prohlásil, že pohan je subjekt, kterej není organizovanej v žádný oficiální náboženský organizaci. Kdybych prohlásil náboženské organizace rovné politickým stranám, pak pohan je nestraník. Taky se dřív říkalo ,,bez vyznání“. Jinými slovy, zakládání PFI je něco jako zakládání ,,strany nestraníků“, což sice může vypadat jako nesmysl, ale bráno ryze prakticky. Co jinýho chcete dělat v systému založeným na stranách? Pochopitelně, máte dvě možnosti. Buď budete držet hubu a krok a tím, že nikam nevlezete ztratíte možnost se jakkoliv na věci podílet a patrně vás zadupou do země, druhá možnost je to, co dělá Zahrada a má za to můj obdiv.

  Takže primární smysl PFI je imho jasnej. Jaký další věci bude PFI dělat je v podstatě na členech a pokud nebude dělat nic, tak i ten primární cíl je dost k tomu, aby to mělo smysl.

 16. masturbace nad odkazem předkůTohle je totiž další věc, která se někomu nebude líbit – lehce to zavání feudalismem. Pro průměrnýho městskýho člověka něco nepochopitelnýho, ale jinak celkem běžná a přirozená živočišná věc. Mám barák od praděda, znalosti uložený v knížkách od dědy a schopnost je zpracovat od matky a otce. A na mně teď je, abych s tím něco udělal, postrčil svět kousek dál a celý tohle zase předal další generaci, protože soustavnej vývoj ve stabilních podmínkách je to jediný, co nás dostalo až tak daleko, jak jsme. Evropa, stejně jako celej svět, stojí na základě zdravýho rozumu a znalostí předavánejch z generaci na generaci, protože to je jedinej způsob, jak se můžeme se svou omezenou délkou života dostat někam dopředu. Kdyby Evropa ležela na křesťanských základech, tak dodnes věříme tomu, že země je placka a že když se vzdálíme od pobřeží, tak se propadnem do pekla. Ale to, že jsme dnes schopni posadit zařízení na povrch jiný planety je JENOM důsledkem toho, že se vždy najde dost rodů, který napříč věkem nesou skutečný hodnoty – schopnost normálního blbostma nezatemněnýho myšlení a schopnost natruc všem náboženskejm vykladačům poodkrýt kousek tajemství tohoto světa. A nevím, proč bych se měl stydět za to, že ctím tuto sílu taženou napříč generacema, ač jí svou úctu prokazuji jinak, než masturbací, leč výrazovým prostředkům hranice nekladu.

  P.S. Opravdu nevidím smysl svého života v každodením těšení se na to, jak to bude fajn po smrti.

 17. Jožkův návrh včetně Elijahovy připomínky nejsou tak úplně od věci. Má-li PFI za cíl krom jiného i uznání pohanství jako legitimního náboženství se všemi právy s tím souvisejícími (možnost uzavírat sňatky, realizovat pohřby, poskytovat pastorační služby), pak by v ČR mohla zahájit proces vedoucí k těmto možnostem. Vzhledem k našim zákonům je toto skutečně podmíněno založením církve (což je slovo, z kterého se polovina pohanů osype a polovina oklepe) a jejím desetiletým fungováním. Ten prvotní krok by skutečně mohl být posláním PFI-cz. Proč si klást malé cíle, že?

 18. PFIJak velké je pohanské spektrum? (já jsem podle sebe pohan, ale věřím, že v PFI bych se nelíbil) formuluju- li lépe otázku: Kdo je podle PFI pohan a kdo ne?

  Elijah + Noira: vždycky záleží kdo je členem demokratického rozhodování. Proto máme zastupitelskou demokracii a Referenda jsou holt rozhodnutí špatně informované veřejnosti. (i politici bývají neinformovaní)
  U kulatého stolu kde sedí Artuš a rytíři se rozhoduje dobře – rovný s rovným. Jde o to, jestli sedí u stolu ti rytíři 🙂
  Demokracie tedy nemusí nutně být typu: my se prostě nedomluvíme.

  To že Evropa stojí na křesťanských základech je tvrzení ke kterému se klidně přikloním (možná už proto bych se nelíbil 🙂 , protože píšeme latinkou – ne runy a ne ogamové písmo. Člověk přece nemusí tvrdit, že celá jeho kultura se vyvinula z pračlověka, který žmoulal holubi z nosu, což byl první projev umění. Křesťanské základy jsou třeba narušeny v Severním Irsku kde se do výzdoby kostelů infiltrovaly ty keltské propletence – to je třeba důkaz nekřesťanského základu, ale tady na kontinentě je toho příliš málo, aby se dala popřít doba temna a křesťanství 🙂

 19. Tímto se ZAhradovi omlouvám za svinění diskuze, ale musím reagovat.

  Pro duté hlavičky: masturbace=sebeuspokojování

  benghi: jenom dokazuješ, že je spousta lidí tupě a za každou cenu jebajících do křesťanství, a pro které je jakékoliv pohanství pouze vzdorem, sebeuspokojením(masturbací).

  Tvůj názor:“Kdyby Evropa ležela na křesťanských základech, tak dodnes věříme tomu, že země je placka a že když se vzdálíme od pobřeží, tak se propadnem do pekla.“ se nedá(při jakémkoliv pokusu o slušný přístup) označit jinak než debilní, třeba už jen kvůli tomu, že jak Darwin, Komenský, tak třeba i samotný Newton byli zapřísáhalými křesťany. Stejně je naprostým faktem, že kde byla církev byla i vzdělanost(což se o pohanských náboženstvích v drtivé většině říct nedá). Mnozí mnichové a kněží byli i významnými vědci. Zdravý „selský“ rozum je sice pěkná věc, ale pokud je negramotný, je k ničemu.

  To, do čeho se spousta pohanů tak ráda strefuje, jsou vadní církevní hosdnostáři. Ti jsou ale všude a nejen v církvích. Hodnostáři jsou pouze chybou realizace, kvůli nim nemůžeme považovat samotný systém za spátečnický nebo špatný.

  Když se opět strefuješ do víry v nebe, je to pouze další sebeuspokojující útok na zveličeného nepřítele-tak to skutečně v křesťaství není. Pokud chodí lidé do kostela na zpověď, nechodí tam, aby jim bylo dobře v nebi, ale a tady. „Cti otce svého a matku svou, aby dobře se ti vedlo na ZEMI.“

  Jenom chci dopnit, že sám sebe za jakéhosi „pohana“ považuji- pohaství mi je v mnohém skutečně blízké, přesto ale nezavrhuji jiné systémy a snažím se z nich poučit.

  Dobrou noc přeje Alcyon

 20. Kydz uz se, Zahrado, ptas, tak bych prispel cimsi obecnejsim, byt je to jenom takovy vykrik. Ber to prosim jako teoreticke zamysleni, byt se tam neprimo strefuji i do tebe…

  http://sklad.grimoar.cz/struktura_vznikani.doc

  Zkracene: Klast takovyto dotaz je veskrze spatne, vize toho, co by mela PFI v cechach delat, ba dokonce uz samo ono delani, mely predchazet jejimu zalozeni/oziveni zde.

 21. SNOP:
  Naopak zatím vše nasvědčuje tomu, že klást takovýto dotaz je veskrze dobré. Vím, o čem hovoříš, ale PFI je hodně specifický případ. Mimochodem už se tu objevili velmi zajímavé myšlenky a obdržel jsem poměrně hodně ještě zajímavějších mailů.

 22. PFIMě osobně nápad PFI jako zastřešující organizace ve smyslu, jakým je to zde dosud podané, není příliš sympatický. Nějaká menší organizace nebo tradice odvede práci, PFI jim trochu pomůže a „zastřeší je“ (JAK?) a následná akce bude náhle pod hlavičkou PFI?! Vidím zde (značné) riziko ke slízávání smetany, sebepropagace a následné sledování vlastních cílů…

  V Británii PFI pokud vím pořádá konference, trhy, srazy a akce, které fungují naopak; jsou iniciativou prvotně PFI a ostatní organizace jí pak pomáhají a účastní se (atp.) To, že je podobná akce potom pod hlavičkou PFI, je zcela logické. Myslím, že zpočátku spíše menší i úplně drobné akce, za které ovšem bude primárně zodpovídat PFI a které sama reálně zaštítí (organizačně nebo alespoň finančně) by měly být prioritou než jakási spíše formální spolupráce, kde potenciálně půjde spíše o image.

  Validní politické cíle zde zatím nevidím. Evropské myšlení, včetně evropských jazyků a jejich logiky, vychází z řeckého a křesťanského myšlení a ať se to komu líbí nebo ne, dnešní společnost, průmyslová revoluce a dokonce i tolik omílaná demokracie jsou hodnoty, se kterými přišla feudální křesťanská společnost a které definovali křesťanští myslitelé. Ale po tvojem dřívějším článku o Bibli mám pocit, že psát zde v tomto směru je jen mrhání energií. Každopádně jestli PFI budu pro vypuštění klauzule vycházející z historických faktů, tak s prostě s PFI nebudu souhlasit a myslím, že zdaleka nebudu sám. Politické tlaky (spíše jako krok v vzdálenější budoucnosti, momentálně myslím, že na to prostě nejsou podmínky) by měly jít směrem, se kterým souhlasí většina pohanů v dané lokalitě, nebo alespoň většina místních členů PFI.

  Souhlasím v některých ohledech s TPM. Jedním z projektů, který by, v případě dostatečného zájmu členů, podle mě mohl mít skutečně smysl, by byl pohanský věstník/časopis. Periodika vydávaná menšími skupinami nebo jednotlivci v ČR zatím vždy po nějakém více či méně krátkém čase selhala. Bude-li členská základna aktivních členů široká, bude potenciálních pisatelů i čtenářů periodika relativně zřejmě dost na jeho udržení…

  A nakonec částečně souhlasím i se Snopem, když něco zakládám, vize a plány už by tam měly jít. A při vší úctě ke Corneliovi, že to udělal MS a že se to „povedlo“ mi přijde vzhledem k faktům spíše jako oxymorón.

  Ještě osobní komentář na závěr: Benghi, „Kdyby Evropa ležela na křesťanských základech, tak dodnes věříme tomu, že země je placka a že když se vzdálíme od pobřeží, tak se propadnem do pekla.“ je stejná hovadina jako říct, že kdyby Evropa stála na pohanských základech, tak se dodneška bojíme, že nám spadne nebe na hlavu ( 🙂 ), nebo říct, že kdyby stála na řeckých základech tak dodnes dospělí muži chrání a sexuálně se sbližují s nadějnými mladíky… Některé věci prostě odvane čas, jsou vyvráceny (třeba vědeckým pokrokem) nebo zapomenuty, ale to ještě neznamená, že nevzešly z toho, z čeho vzešly.

 23. „Souhlasím v některých ohledech s TPM. Jedním z projektů, který by, v případě dostatečného zájmu členů, podle mě mohl mít skutečně smysl, by byl pohanský věstník/časopis. Periodika vydávaná menšími skupinami nebo jednotlivci v ČR zatím vždy po nějakém více či méně krátkém čase selhala. Bude-li členská základna aktivních členů široká, bude potenciálních pisatelů i čtenářů periodika relativně zřejmě dost na jeho udržení… „

  S tím nelze, než souhlasit, ale vzhledem k tomu, že Zahrada má s vydáváním časopisu blbou zkušenost, pochybuju, že by měl chuť se do toho opět pouštět. Ač byla by to zajímavá situace – jak ale zabránit tomu, aby se historie neopakovala?

  Široká členská základna je pro kon/federaci nezbytnou podmínkou existence, takže se vracíme k otázce „náboru“. Jak dostat lidi do PF, čím je navnadit, co chtějí…

 24. Jak dostat lidi do PF, čím je navnadit, co chtějí…Klíč k úspěchu je sprostě prostý.

  Musíte mít to co nemáte jako:

  1)Zkušeně a veřejně hodnověrné lidi,
  kteří si na nic nehrají a opravdu si mezi sebou věří v každé situaci, což je znát především směrem ven.
  2)Solidní finanční nezávislost na čemkoliv.
  3)Čistě své zázemí.
  4)Fungující průhledný systém pravidel, který platí pro každého bez vyjímky.

  Např. Časopis je hezká věc, ale nedá se dělat s lidmi, kteří si dělají vše podle Sebe a nerespektují žádné dohody ani mluvené ani psané natož něčí pohled na svět a vše si usurpují pro své obohacení.
  Navíc jak se ukázalo, časopis bez finančního zajištění je čistě prodělečnou činností po všech stránkách.
  Časem se ztrácí – unaví hlavně i čtenářská základna a to je neovlivnitelné – prostě to jako jinde nefunguje jako to prvotní pojítko.

  Proč? Protože řada čtenářů i z Vás jsou konzumní stvoření a nic je dohromady opravdu nespojuje a nespojí.

  Na nějakou náboženskou společnost – církev můžete také zapomenout.
  Zákon i jeho Novely jsou šité na míru pouze pro křesťanské a především katolické církve a jejich již dlouho rozběhnuté aktivity navíc podporované státem.
  Je to zákon pro takovéto hnutí neproniknutelný – nesplnitelný ve svých podmínkách.

 25. Podle novely se registrovali jogíni, buddhisté atd. nemyslím, že by to bylo legálně vzato nemožné, ale musela by to být úctyhodná již několik let veřejně aktivní pohanská organizace s jasnou naukou, bohoslužbami atd.
  Ostatně u USA se podle podobného systému první wiccanské církve registrovaly už v 70. letech a že to nebyl med.

 26. Noiro neporovnával bych situaci v Americe, to je něco zcela neporovnatelného.
  Situace zde je opravdu natolik autentická, že je víceméně nereálné, pokud se chce něco takového pořizovat v rámci státu.

  Novela církevního zákona nedovoluje – svými požadavky těmto i budoucím – pokud budou vůbec schváleny – již zřízeným náboženským směrům postoupit dále. Tudíž žádné svatby a žádné jiné uznané obřady.
  Pokud mi nevěříš není nic snazšího si to ověřit a podívat se na příslušné obřady.

 27. Co by měla PFI dělat?Z komentářů výše vyplývá, že PFI by měla především říct, co, jak a proč bude dělat.
  Může se to zdát jako začarovaný kruh, ale neviděl bych to tak černě – PFI může přijmout právě takové nápady, jako má TPM
  – výlety, občasník (reálnější, než pravidelné periodikum), knowledgebase + knihovna;
  přidat některé další
  – stánky na trzích a konferencích
  – například klubovna v Praze, později třeba v Brně, kterou by si mohli členové zamlouvat

  S jejich plněním by si potom vytvořila image, na základě které lidé pochopí co dělá nebo se třeba přidají, protože nyní je na tom velká spousta lidí
  jako třeba Elijah nebo Kea – neví co dostanou nebo mají pocit, že nic nedostali.

  Tím bychom měli co a jak (je mi jasné, že v reálu bude skladba aktivit odlišná, jde hlavně o příklad).
  Zbývá „Proč?“ a tuto otázku je potřeba kvalitně zodpovědět, aby byla odstraněna nedůvěra.
  Co z vás bude mít zahraniční část PFI?
  Někdo by si mohl i klást otázku: Co z toho bude mít Zahrada? Nebo třeba Morgana? Proč zrovna oni? Jaký je vztah PFI a tradice Wicca?
  Nezazlívejme lidem ani otázky ohledně peněz, jsou neméně důležité: Jakým způsobem jsou prostředky přerozdělovány a je to průhledné?

  Abych se vrátil k odpovědi: PFI by měla 1) veřejně odpovídat na, leckdy nevyřčené, otázky svých stávajících i potencionálních členů.
  2) přijít s programem, který někoho svou užitečností zaujme. To neznamená, že nebude možnost ho v budoucnu ovlivnit.

  BB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *